Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 23 tygodniu 2020 roku

2020-06-19

Rynek wieprzowiny w 23 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-06-07
2020-05-31
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
7338
7 387
-0,67
klasa E
7 245
7 314
-0,94
klasa U
6 934
7 002
-0,97
klasa R
6 582
6 607
-0,39
klasa O
5 847
5 980
-2,22
klasa P
5 071
5 671
-10,58
S-P Razem
7 226
7 290
-0,88
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-06-07
2020-05-31
tyg. zm. ceny (%)
Polska
5,64
5,69
-0,88
region północny
5,60
5,59
0,16
region środkowo – wschodni
5,64
5,79
-2,54
region południowo – wschodni
5,59
5,62
-0,47
region zachodni
5,66
5,66
0,03
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2020-06-07
2020-05-31
tyg. zm. ceny (%)
Polska
8131
8 025
1,3
region południowo – wschodni
8 149
7 889
3,3
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
8 370
8 356
0,2
region zachodni
8 052
7 969
1,0
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-03.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - Marzec 2020
Styczeń - Marzec 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
1973
3 229
-38,9
z tego, handel z UE-28
1 903
3 229
-41,1
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
91 202
142 875
-36,2
z tego, handel z UE-28
72 579
99 059
-26,7
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
51 398
53 397
-3,7
z tego, handel z UE-28
51 398
53 397
-3,7
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
170 982
181 517
-5,8
z tego, handel z UE-28
170 785
181 515
-5,9
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat