Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 23 tygodniu 2020 roku

2020-06-19

Rynek mleka i wołowiny w 23 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Kwiecień
Marzec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
138,2
141,4
-2,3
Centralny
126,7
130,3
-2,7
Południowo-wschodni
131,8
137,7
-4,3
Zachodni
130,0
134,6
-3,4
Polska
134,31
138
-2,7
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
04.2020
04.2019
04.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
134,30
136,16
133,99
-1,4
0,2
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.06.07
2020.05.31
Masło Ekstra w blokach
1 268
1218
4,1
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 501
1499
0,2
Mleko odtłuszczone w proszku
879
870
1,0
Mleko pełne w proszku
1 197
1193
0,3
Ser Edamski
1321
1313
0,6
Ser Gouda
1324
1322
0,2
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.06.07
2020.05.31
2020.06.07
2020.05.31
Bydło ogółem
6,08
6,09
11 746
11 757
-0,1
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,37
5,79
11 825
10 740
10,1
byki 12-24 m-ce (A)
6,52
6,55
12 232
12 283
-0,4
byki > 24 m-cy (B)
6,50
6,48
12 204
12 164
0,3
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,81
4,81
9 868
9 877
-0,1
jałówki > 12 m-cy (E)
6,37
6,41
12 299
12 376
-0,6
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.06.07
2020.05.31
2019.06.09
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
520,91
516,83
680,66
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
722,67
614,15
908,66
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat