Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 23 tygodniu 2020 roku

2020-06-19

Rynek zbóż w 23 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-06-07
2020-05-31
Pszenica
konsumpcyjne
825
822
0,4
paszowe
836
834
0,3
Żyto
konsumpcyjne
550
558
-1,4
paszowe
608
596
2,0
Jęczmień
konsumpcyjne
668
675
-1,1
paszowe
694
707
-1,8
browarniane
796
769
3,5
Kukurydza
paszowe
750
757
-1,0
Owies
konsumpcyjne
626
680
-8,0
paszowe
638
622
2,6
Pszenżyto
paszowe
701
699
0,4
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-06-05
2020-05-29
 
PSZENICA
Cena min.
730
675
8,1
Cena max.
1100
1000
10,0
Cena śr.
888
886
0,2
 
ŻYTO
Cena min.
550
500
10,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
666
657
1,4
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
600
675
-11,1
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
824
825
-0,1
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
700
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
924
922
0,2
 
OWIES
Cena min.
500
470
6,4
Cena max.
1070
1000
7,0
Cena śr.
703
701
0,3
 
PSZENŻYTO
Cena min.
550
600
-8,3
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
760
752
1,0
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 01-05.06.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
650
300
loco łódzkie
kraj
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
685
200
z dostawą
kraj
jęczmień paszowy
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
625
50
loco opolskie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
710
100
loco małopolskie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
685
200
loco podkarpackie
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat