Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 24 tygodniu 2020 roku

2020-06-19

Rynek wieprzowiny w 24 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-06-14
2020-06-07
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
7241
7 338
-1,32
klasa E
7 149
7 245
-1,33
klasa U
6 785
6 934
-2,15
klasa R
6 417
6 582
-2,51
klasa O
5 468
5 847
-6,49
klasa P
5 705
5 071
12,51
S-P Razem
7 119
7 226
-1,48
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-06-14
2020-06-07
tyg. zm. ceny (%)
Polska
5,55
5,64
-1,48
region północny
5,58
5,60
-0,26
region środkowo – wschodni
5,56
5,64
-1,39
region południowo – wschodni
5,56
5,59
-0,61
region zachodni
5,53
5,66
-2,39
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2020-06-14
2020-06-07
tyg. zm. ceny (%)
Polska
8048
8 131
-1,0
region południowo – wschodni
8 210
8 149
0,7
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
8 275
8 370
-1,1
region zachodni
7 964
8 052
-1,1
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-04.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - Kwiecień 2020
Styczeń - Kwiecień 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2043
3 486
-41,4
z tego, handel z UE-28
1 973
3 486
-43,4
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
117 474
181 044
-35,1
z tego, handel z UE-28
90 802
125 587
-27,7
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
67842
71 246
-4,8
z tego, handel z UE-28
67 842
71 246
-4,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
225 942
244 285
-7,5
z tego, handel z UE-28
225 789
243 872
-7,4
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat