Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 24 tygodniu 2020 roku

2020-06-19

Rynek mleka i wołowiny w 24 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Kwiecień
Marzec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
138,2
141,4
-2,3
Centralny
126,7
130,3
-2,7
Południowo-wschodni
131,8
137,7
-4,3
Zachodni
130,0
134,6
-3,4
Polska
134,31
138
-2,7
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
04.2020
04.2019
04.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
134,30
136,16
133,99
-1,4
0,2
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.06.14
2020.06.07
Masło Ekstra w blokach
1 297
1268
2,3
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 537
1501
2,4
Mleko odtłuszczone w proszku
897
879
2,0
Mleko pełne w proszku
1 180
1197
-1,4
Ser Edamski
1347
1321
2,0
Ser Gouda
1314
1324
-0,8
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.06.14
2020.06.07
2020.06.14
2020.06.07
Bydło ogółem
6,08
6,08
11 733
11 746
-0,1
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,37
6,37
11 820
11 825
0,0
byki 12-24 m-ce (A)
6,52
6,52
12 226
12 232
0,0
byki > 24 m-cy (B)
6,41
6,50
12 026
12 204
-1,5
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,84
4,81
9 931
9 868
0,6
jałówki > 12 m-cy (E)
6,38
6,37
12 319
12 299
0,2
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.06.14
2020.06.07
2019.06.16
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
516,65
520,91
662,24
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
654,31
722,67
905,31
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW
 

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat