Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 24 tygodniu 2020 roku

2020-06-19

Rynek zbóż w 24 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-06-14
2020-06-07
Pszenica
konsumpcyjne
828
825
0,3
paszowe
852
836
1,9
Żyto
konsumpcyjne
548
550
-0,4
paszowe
603
608
-0,9
Jęczmień
konsumpcyjne
639
668
-4,4
paszowe
694
694
0,0
browarniane
752
796
-5,6
Kukurydza
paszowe
751
750
0,1
Owies
konsumpcyjne
640
626
2,3
paszowe
615
638
-3,7
Pszenżyto
paszowe
703
701
0,2
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-06-12
2020-06-05
 
PSZENICA
Cena min.
675
730
-7,5
Cena max.
1000
1100
-9,1
Cena śr.
879
888
-0,9
 
ŻYTO
Cena min.
550
550
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
675
666
1,3
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
630
600
5,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
820
824
-0,6
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
700
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
935
924
1,1
 
OWIES
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
1000
1070
-6,5
Cena śr.
697
703
-0,9
 
PSZENŻYTO
Cena min.
600
550
9,1
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
772
760
1,6
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 01-05.06.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
650
300
loco łódzkie
kraj
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
685
200
z dostawą
kraj
jęczmień paszowy
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
625
50
loco opolskie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
710
100
loco małopolskie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
685
200
loco podkarpackie
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat