Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 29 tygodniu 2020 roku

2020-07-30

Rynek wieprzowiny w 29 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-07-19
2020-07-12
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 984
6 406
-6,60
klasa E
5 871
6 315
-7,02
klasa U
5 469
5 925
-7,69
klasa R
5 125
5 525
-7,23
klasa O
4 262
4 876
-12,58
klasa P
4 206
5 035
-16,47
S-P Razem
5 857
6 293
-6,92
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-07-19
2020-07-12
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,57
4,91
-6,92
region północny
4,76
5,03
-5,19
region środkowo – wschodni
4,56
4,86
-6,13
region południowo – wschodni
4,53
4,93
-8,09
region zachodni
4,47
4,88
-8,23
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2020-07-19
2020-07-12
tyg. zm. ceny (%)
Polska
6 786
7 331
-7,4
region południowo – wschodni
6 980
7 099
-1,7
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
6 906
7 301
-5,4
region zachodni
6 727
7 344
-8,4
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-05.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - Maj 2020
Styczeń – Maj 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 373
3 687
-35,6
z tego, handel z UE-28
2 283
3 685
-38,0
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
148 827
217 207
-31,5
z tego, handel z UE-28
111 788
151 615
-26,3
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
85 917
90 388
-4,9
z tego, handel z UE-28
85 917
90 388
-4,9
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
274 625
300 297
-8,5
z tego, handel z UE-28
274 471
299 883
-8,5
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat