Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 33 tygodniu 2020 roku

2020-08-29

Rynek mleka i wołowiny w 33 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Czerwiec
Maj
Miesięczna zmiana ceny
Północny
135,9
138,2
-1,7
Centralny
124,4
125,3
-0,7
Południowo-wschodni
126,6
127,2
-0,5
Zachodni
127,6
125,9
1,4
Polska
131,7
133,1
-1,0
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
06.2020
06.2019
06.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
131,71
132,31
130,77
-0,5
0,7
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.08.16
2020.08.09
Masło Ekstra w blokach
1 432
1465
-2,3
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 655
1632
1,4
Mleko odtłuszczone w proszku
888
835
6,3
Mleko pełne w proszku
1 166
1148
1,6
Ser Edamski
1321
1288
2,5
Ser Gouda
1327
1319
0,6
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.08.16
2020.08.09
2020.08.16
2020.08.09
Bydło ogółem
6,32
6,17
12 199
11 915
2,4
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,77
6,71
12 558
12 446
0,9
byki 12-24 m-ce (A)
6,90
6,77
12 939
12 701
1,9
byki > 24 m-cy (B)
6,92
6,76
12 980
12 682
2,3
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,95
4,82
10 167
9 903
2,7
jałówki > 12 m-cy (E)
6,55
6,54
12 643
12 628
0,1
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.08.16
2020.08.09
2019.08.18
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
nld
552,58
444,43
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
nld
912,05
653,07
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze