Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 33 tygodniu 2020 roku

2020-08-29

Rynek zbóż w 33 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-08-16
2020-08-09
Pszenica
konsumpcyjne
699
700
-0,1
paszowe
692
700
-1,2
Żyto
konsumpcyjne
493
494
-0,1
paszowe
509
512
-0,6
Jęczmień
konsumpcyjne
586
585
0,2
paszowe
588
607
-3,1
browarniane
658
644
2,2
Kukurydza
paszowe
844
828
2,0
Owies
konsumpcyjne
585
568
3,0
paszowe
509
510
-0,2
Pszenżyto
paszowe
587
583
0,6
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-08-14
2020-08-07
 
PSZENICA
Cena min.
620
625
-0,8
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
797
820
-2,8
 
ŻYTO
Cena min.
350
450
-22,2
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
584
602
-3,1
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
475
525
-9,5
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
724
751
-3,6
 
KUKURYDZA
Cena min.
650
700
-7,1
Cena max.
1000
1050
-4,8
Cena śr.
898
908
-1,1
 
OWIES
Cena min.
375
450
-16,7
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
638
679
-5,9
 
PSZENŻYTO
Cena min.
475
525
-9,5
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
679
691
-1,8
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 10-14.08.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
670
100
z dostawą
kraj
jęczmień paszowy jary
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
600*
150
z dostawą
kraj
pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
670
50
loco łodzkie
kraj
* średnia ważona ze wszystkich transakcji
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze