Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 34 tygodniu 2020 roku

2020-09-10

Rynek wieprzowiny w 34 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-08-23
2020-08-16
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
6 342
6 438
-1,49
klasa E
6 239
6 335
-1,50
klasa U
5 889
5 986
-1,62
klasa R
5 547
5 613
-1,17
klasa O
4 962
4 806
3,25
klasa P
4 469
4 696
-4,83
S-P Razem
6 232
6 328
-1,52
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-08-23
2020-08-16
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,86
4,94
-1,52
region północny
4,89
4,97
-1,55
region środkowo – wschodni
4,89
4,93
-1,00
region południowo – wschodni
4,85
4,95
-2,04
region zachodni
4,83
4,92
-1,73
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-06.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - Czerwiec 2020
Styczeń - Czerwiec 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 576
3 902
-34,0
z tego, handel z UE-28
2 486
3 899
-36,2
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
179 858
249 892
-28,0
z tego, handel z UE-28
134 039
175 524
-23,6
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
104 915
107 758
-2,6
z tego, handel z UE-28
104 915
107 758
-2,6
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
321 990
349 614
-7,9
z tego, handel z UE-28
321 836
348 995
-7,8
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze