Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 34 tygodniu 2020 roku

2020-09-10

Rynek mleka i wołowiny w 34 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Lipiec
Czerwiec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
136,8
135,9
0,7
Centralny
125,6
124,4
0,9
Południowo-wschodni
126,7
126,6
0,1
Zachodni
130,9
127,6
2,6
Polska
132,9
131,7
0,9
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
07.2020
07.2019
07.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
132,89
131,05
131,53
1,4
1,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.08.16
2020.08.09
Masło Ekstra w blokach
1 430
1432
-0,2
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 682
1655
1,6
Mleko odtłuszczone w proszku
897
888
1,1
Mleko pełne w proszku
1 156
1166
-0,9
Ser Edamski
1315
1321
-0,5
Ser Gouda
1356
1321
2,7
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.08.23
2020.08.16
2020.08.23
2020.08.16
Bydło ogółem
6,30
6,32
12 170
12 199
-0,2
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,59
6,77
12 226
12 558
-2,6
byki 12-24 m-ce (A)
6,93
6,90
12 998
12 939
0,5
byki > 24 m-cy (B)
6,86
6,92
12 868
12 980
-0,9
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,96
4,95
10 176
10 167
0,1
jałówki > 12 m-cy (E)
6,54
6,55
12 631
12 643
-0,1
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.08.23
2020.08.16
2019.08.25
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
nld
552,58
444,43
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
nld
912,05
653,07
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze