Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Aktualności

Rynek zbóż w 34 tygodniu 2020 roku

2020-09-10

Rynek zbóż w 34 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-08-23
2020-08-16
Pszenica
konsumpcyjne
701
699
0,3
paszowe
717
692
3,7
Żyto
konsumpcyjne
490
493
-0,7
paszowe
522
509
2,6
Jęczmień
konsumpcyjne
588
586
0,4
paszowe
609
588
3,6
browarniane
666
658
1,2
Kukurydza
paszowe
843
844
-0,1
Owies
konsumpcyjne
588
585
0,5
paszowe
511
509
0,4
Pszenżyto
paszowe
593
587
1,1
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-08-21
2020-08-14
 
PSZENICA
Cena min.
620
620
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
811
797
1,8
 
ŻYTO
Cena min.
350
350
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
610
584
4,5
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
500
475
5,3
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
740
724
2,2
 
KUKURYDZA
Cena min.
650
650
0,0
Cena max.
1367
1000
36,7
Cena śr.
923
898
2,8
 
OWIES
Cena min.
350
375
-6,7
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
662
638
3,7
 
PSZENŻYTO
Cena min.
450
475
-5,3
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
678
679
-0,2
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 10-14.08.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
jęczmień paszowy jary
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
602*
550
z dostawą
kraj
pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
676*
1.200
z dostawą
kraj
* średnia ważona ze wszystkich transakcji
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze