Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 39 tygodniu 2020 roku

2020-10-07

Rynek wieprzowiny w 39 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-09-27
2020-09-20
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 849
5 972
-2,06
klasa E
5 788
5 901
-1,91
klasa U
5 418
5 551
-2,39
klasa R
5 025
5 144
-2,30
klasa O
4 158
4 318
-3,69
klasa P
4 413
4 061
8,67
S-P Razem
5 761
5 879
-2,00
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-09-27
2020-09-20
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,49
4,59
-2,00
region północny
4,62
4,69
-1,55
region środkowo – wschodni
4,51
4,62
-2,39
region południowo – wschodni
4,53
4,64
-2,45
region zachodni
4,49
4,59
-2,00
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-07.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-lipiec 2020
Styczeń-lipiec 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 745
4 680
-41,4
z tego, handel z UE-28
2 655
4 663
-43,1
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
213 011
282 713
-24,7
z tego, handel z UE-28
155 956
199 252
-21,7
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
125 537
125 298
0,2
z tego, handel z UE-28
125 537
125 298
0,2
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
388 876
407 627
-4,6
z tego, handel z UE-28
388 664
406 999
-4,5
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze