Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 39 tygodniu 2020 roku

2020-10-07

Rynek mleka i wołowiny w 39 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Sierpień
Lipiec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
139,0
136,8
1,6
Centralny
127,5
125,6
1,5
Południowo-wschodni
132,7
126,7
4,7
Zachodni
131,1
130,9
0,2
Polska
135,5
132,9
1,9
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
08.2020
08.2019
08.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
135,47
130,74
131,63
3,6
2,9
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.09.27
2020.09.20
Masło Ekstra w blokach
1 545
1523
1,5
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 760
1758
0,1
Mleko odtłuszczone w proszku
916
919
-0,3
Mleko pełne w proszku
1 168
1143
2,2
Ser Edamski
1339
1305
2,7
Ser Gouda
1357
1337
1,5
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.09.27
 2020.09.20
2020.09.27
Bydło ogółem
6,32
6,30
12 207
12 156
0,4
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,58
6,53
12 210
12 108
0,8
byki 12-24 m-ce (A)
6,89
6,87
12 922
12 895
0,2
byki > 24 m-cy (B)
6,87
6,88
12 888
12 900
-0,1
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,06
4,99
10 385
10 256
1,3
jałówki > 12 m-cy (E)
6,61
6,65
12 752
12 836
-0,7
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.09.27
2020.09.20
2019.09.29
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
546,18
615,00
476,19
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
898,64
871,35
830,10
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
nld
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze