Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 40 tygodniu 2020 roku

2020-10-13

Rynek mleka i wołowiny w 40 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Sierpień
Lipiec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
139,0
136,8
1,6
Centralny
127,5
125,6
1,5
Południowo-wschodni
132,7
126,7
4,7
Zachodni
131,1
130,9
0,2
Polska
135,5
132,9
1,9
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
08.2020
08.2019
08.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
135,47
130,74
131,63
3,6
2,9
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.10.04
2020.09.27
Masło Ekstra w blokach
1 578
1545
2,1
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 730
1760
-1,7
Mleko odtłuszczone w proszku
935
916
2,1
Mleko pełne w proszku
1 163
1168
-0,4
Ser Edamski
1354
1339
1,0
Ser Gouda
1357
1357
0,0
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.10.04
2020.09.27
2020.10.04
2020.09.27
Bydło ogółem
6,33
6,32
12 217
12 207
0,1
bydło 8-12 m-cy (Z)
5,98
6,58
11 088
12 210
-9,2
byki 12-24 m-ce (A)
6,91
6,89
12 971
12 922
0,4
byki > 24 m-cy (B)
6,90
6,87
12 949
12 888
0,5
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,10
5,06
10 471
10 385
0,8
jałówki > 12 m-cy (E)
6,68
6,61
12 891
12 752
1,1
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.10.04
2020.09.27
2019.10.06
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
536,60
546,18
454,09
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
866,71
898,64
838,61
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze