Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 40 tygodniu 2020 roku

2020-10-13

Rynek zbóż w 40 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-10-04
2020-09-27
Pszenica
konsumpcyjne
767
758
1,2
paszowe
762
762
0,1
Żyto
konsumpcyjne
524
523
0,2
paszowe
556
544
2,0
Jęczmień
konsumpcyjne
609
617
-1,3
paszowe
625
619
1,0
browarniane
687
690
-0,4
Kukurydza
paszowe
768
867
-11,5
Owies
konsumpcyjne
602
592
1,8
paszowe
538
520
3,5
Pszenżyto
paszowe
625
621
0,7
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-10-02
2020-09-25
 
PSZENICA
Cena min.
600
620
-3,2
Cena max.
1000
1050
-4,8
Cena śr.
819
820
-0,1
 
ŻYTO
Cena min.
350
350
0,0
Cena max.
900
900
0,0
Cena śr.
594
609
-2,5
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
475
475
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
752
758
-0,9
 
KUKURYDZA
Cena min.
650
700
-7,1
Cena max.
1350
1350
0,0
Cena śr.
940
954
-1,5
 
OWIES
Cena min.
375
375
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
647
650
-0,5
 
PSZENŻYTO
Cena min.
475
475
0,0
Cena max.
950
1000
-5,0
Cena śr.
688
699
-1,5
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 28-30.09.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
jęczmień paszowy jary
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
600
100
loco opolskie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
710
150
loco śląskie
kraj
* średnia ważona ze wszystkich transakcji
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze