Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 44 tygodniu 2020 roku

2020-11-21

Rynek wieprzowiny w 44 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-11-01
2020-10-25
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 757
5 760
-0,05
klasa E
5 687
5 691
-0,08
klasa U
5 333
5 344
-0,21
klasa R
4 930
4 966
-0,72
klasa O
4 145
4 057
2,18
klasa P
4 223
*
*
S-P Razem
5 658
5 665
-0,12
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-11-01
2020-10-25
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,41
4,42
-0,12
region północny
4,44
4,44
-0,02
region środkowo – wschodni
4,43
4,44
-0,10
region południowo – wschodni
4,41
4,44
-0,83
region zachodni
4,38
4,38
0,10
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-07.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - sierpień 2020
Styczeń - sierpień 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 952
5 199
-43,2
z tego, handel z UE-28
2 862
5 182
-44,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
245 840
313 330
-21,5
z tego, handel z UE-28
179 263
222 819
-19,5
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
142 788
142 850
0,0
z tego, handel z UE-28
142 788
142 850
0,0
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
441 900
462 150
-4,4
z tego, handel z UE-28
441 687
461 521
-4,3
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze