Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 48 tygodniu 2020 roku

2020-12-09

Rynek wieprzowiny w 48 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-11-29
2020-11-22
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 059
5 304
-4,62
klasa E
4 995
5 211
-4,15
klasa U
4 613
4 830
-4,49
klasa R
4 196
4 424
-5,16
klasa O
3 553
3 815
-6,87
klasa P
2 934
3 642
-19,45
S-P Razem
4 949
5 176
-4,40
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-11-29
2020-11-22
tyg. zm. ceny (%)
Polska
3,86
4,04
-4,40
region północny
3,94
4,12
-4,51
region środkowo – wschodni
3,88
4,04
-3,88
region południowo – wschodni
3,86
4,05
-4,63
region zachodni
3,79
3,99
-4,95
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-08.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - sierpień 2020
Styczeń - sierpień 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 952
5 199
-43,2
z tego, handel z UE-28
2 862
5 182
-44,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
245 840
313 330
-21,5
z tego, handel z UE-28
179 263
222 819
-19,5
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
142 788
142 850
0,0
z tego, handel z UE-28
142 788
142 850
0,0
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
441 900
462 150
-4,4
z tego, handel z UE-28
441 687
461 521
-4,3
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze