Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 49 tygodniu 2020 roku

2020-12-22

Rynek wieprzowiny w 49 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-12-06
2020-11-29
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 035
5 059
-0,46
klasa E
4 974
4 995
-0,42
klasa U
4 612
4 613
-0,03
klasa R
4 183
4 196
-0,30
klasa O
3 481
3 553
-2,01
klasa P
3 543
2 934
20,77
S-P Razem
4 927
4 949
-0,45
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-12-06
2020-11-29
tyg. zm. ceny (%)
Polska
3,84
3,86
-0,45
region północny
3,92
3,94
-0,34
region środkowo – wschodni
3,88
3,88
-0,06
region południowo – wschodni
3,85
3,86
-0,42
region zachodni
3,76
3,79
-0,90
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-08.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - wrzesień 2020
Styczeń - wrzesień 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
3 549
5 747
-38,2
z tego, handel z UE-28
3 447
5 727
-39,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
278 421
346 419
-19,6
z tego, handel z UE-28
202 441
248 175
-18,4
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
159 635
160 052
-0,3
z tego, handel z UE-28
159 635
160 052
-0,3
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
490 782
511 668
-4,1
z tego, handel z UE-28
490 526
511 038
-4,0
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze