Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 50 tygodniu 2020 roku

2020-12-28

Rynek wieprzowiny w 50 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-12-13
2020-12-06
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 061
5 035
0,52
klasa E
5 011
4 974
0,75
klasa U
4 656
4 612
0,97
klasa R
4 239
4 183
1,33
klasa O
3 493
3 481
0,32
klasa P
3 374
3 543
-4,79
S-P Razem
4 965
4 927
0,77
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-12-13
2020-12-06
tyg. zm. ceny (%)
Polska
3,87
3,84
0,77
region północny
3,88
3,92
-0,97
region środkowo – wschodni
3,92
3,88
1,10
region południowo – wschodni
3,89
3,85
1,07
region zachodni
3,81
3,76
1,52
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-08.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-październik 2020
Styczeń - październik 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
4 058
6 538
-37,9
z tego, handel z UE-28
3 956
6 518
-39,3
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
318 864
381 031
-16,3
z tego, handel z UE-28
229 096
274 129
-16,4
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
178 887
179 004
-0,1
z tego, handel z UE-28
178 887
179 004
-0,1
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
543 462
565 464
-3,9
z tego, handel z UE-28
543 206
564 835
-3,8
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze