Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 5 tygodniu 2021 roku

2021-02-12

Rynek wieprzowiny w 5 tygodniu 2021 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2021-02-07
2021-01-31
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 283
5 182
1,94
klasa E
5 196
5 089
2,10
klasa U
4 865
4 749
2,43
klasa R
4 509
4 372
3,14
klasa O
3 743
3 668
2,05
klasa P
3 762
3 363
11,87
S-P Razem
5 170
5 063
2,12
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2021-02-07
2021-01-31
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,03
3,95
2,12
region północny
4,05
3,97
2,02
region środkowo – wschodni
4,09
3,99
2,49
region południowo – wschodni
3,99
3,94
1,26
region zachodni
3,98
3,89
2,37
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-11.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-listopad 2020
Styczeń-listopad 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
4 918
7 415
-33,7
z tego, handel z UE-28
4 816
7 395
-34,9
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
356 978
417 567
-14,5
z tego, handel z UE-28
255 607
302 344
-15,5
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
197 713
196 537
0,6
z tego, handel z UE-28
197 713
196 537
0,6
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
599 215
613 624
-2,3
z tego, handel z UE-28
598 804
612 995
-2,3
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze