Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 6 tygodniu 2021 roku

2021-02-20

Rynek mleka i wołowiny w 6 tygodniu 2021 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Grudzień
Listopad
Miesięczna zmiana
Północny
161,0
161,8
-0,5
Centralny
143,5
144,3
-0,6
Południowo-wschodni
151,4
149,2
1,5
Zachodni
149,1
147,2
1,3
Polska
155,2
155,4
-0,1
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
12.2020
12.2019
12.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
155,24
142,47
142,45
9,0
9,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2021.02.14
2021.02.07
Masło Ekstra w blokach
1 524
1 534
-0,6
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 653
1 634
1,1
Mleko odtłuszczone w proszku
990
1 009
-1,9
Mleko pełne w proszku
1 237
1 283
-3,6
Ser Edamski
1323
1361
-2,8
Ser Gouda
1429
1446
-1,2
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2021.02.14 2021.02.07 2021.02.14 2021.02.07
Bydło ogółem
6,70
6,75
12 926
13 034
-0,8
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,57
6,65
12 183
12 334
-1,2
byki 12-24 m-ce (A)
7,52
7,49
14 115
14 052
0,5
byki > 24 m-cy (B)
7,48
7,49
14 032
14 049
-0,1
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
*
--
krowy (D)
5,13
5,17
10 541
10 624
-0,8
jałówki > 12 m-cy (E)
6,98
7,02
13 467
13 548
-0,6
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2021.02.14
2021.02.07
2020.02.09
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
617,17
612,44
593,90
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
881,05
920,20
898,56
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze