Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Aktualności

EU Agro-Trade Platform

2021-03-22

EU Agro-Trade Platform
Agro Promotion i Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do udziału w trzydniowym wydarzeniu (24-26 marca) EU Agro-Trade Platform, realizowanym w ramach Europejskiego Forum Rolniczego. 

W tym roku, zamiast tradycyjnych spotkań odbywających się stacjonarnie w Jasionce k. Rzeszowa, organizatorzy udostępnią nowe narzędzie do networkingu i wymiany doświadczeń za pośrednictwem interaktywnej platformy online.

Misją EU Agro-Trade Platform jest umożliwienie nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz stworzenie profesjonalnego narzędzia do wyszukiwania ofert korzystnej współpracy na rynku lokalnym i międzynarodowym. Platforma będzie skupiać przedstawicieli sektora rolno-spożywczego, z Polski oraz rynków zagranicznych.

– Rynek rolno-spożywczy nie został dotknięty przez pandemię Covid-19 tak mocno, jak inne branże, jednak miniony rok znacznie wpłynął na zasady jego funkcjonowania. Producenci rolni świadomi rosnących oczekiwań konsumentów w zakresie jakości żywności, stoją przed wyzwaniem zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale takiego doboru systemów i środków produkcji, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko. Nie można jednak zapominać, że pandemia w wielu przypadkach spowodowała ograniczenie możliwości rozwoju przedsiębiorstw. W ramach inicjatywy EU Agro-Trade Platform chcemy kontynuować dyskusję o najistotniejszych problemach i wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem, ale również stworzyć przestrzeń do nawiązywania kontaktów biznesowych – tym razem wirtualnie – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizator wydarzenia.

Rejestracja do bezpłatnego udziału w EU Agro-Trade Platform na https://www.forum-jasionka.pl trwa do 23 marca 2021 r., natomiast wirtualne spotkania biznesowe 1:1 odbędą się w dniach 24-26 marca 2021.

Indywidualnym spotkaniom B2B będą towarzyszyć webinaria dotyczące bieżących zagadnień związanych z konkurencyjnością produkcji rolno-spożywczej oraz międzynarodową wymianą towarów. Do udziału w wirtualnej dyskusji zostaną zaproszeni eksperci oraz przedsiębiorcy z branży. 

25 marca godz. 10:00: webinar „Polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zewnętrznych”.

Jak przełamywać główne bariery eksportu żywości poza kraje UE, zmienić jego strukturę i zachęcić rodzime firmy do wysyłania swoich produktów na rynki afrykańskie czy azjatyckie? Czy eksport żywności może zniwelować ogromny deficyt w handlu z Azją? Gdzie powinniśmy eksportować żywność przetworzoną? Jak na sytuację polskich producentów wpłynie brexit – to dla nich szansa czy zagrożenie?

W ramach pierwszego webinaru organizatorzy zapraszają do wirtualnej dyskusji o szansach dla rolnictwa, jakie płyną z rosnącego popytu na polskie produkty żywnościowe. Do udziału w wirtualnej debacie zostali zaproszeni m.in. John Clarke, dyrektor ds. stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, dr Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i krajów spoza UE. 

25 marca godz. 13:00: webinar „Znaczenie innowacji w rolnictwie i możliwości finansowania w ramach WPR”.

Na jakim etapie wdrażania smart farmingu są polscy rolnicy? Jakie produkty i usługi oferują dostawcy środków ochrony roślin i nawozów oraz cyfrowych narzędzi wspomagających prace polowe? Czy integrowana ochrona roślin pomoże ograniczyć presję na środowisko i ochronić bioróżnorodność? Jak efektywnie wprowadzić i skoordynować działania dotyczące innowacyjności na wsi oraz zapewnić współdziałanie rolnictwa, biznesu oraz administracji rządowej? Skąd pozyskać na to środki?

Do udziału w wirtualnej dyskusji o tym, jak zwiększać wydajność rolnictwa oraz obniżać koszty poprzez wdrażanie innowacji zostali zaproszeni m.in.: Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM, zastępujący przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, dr Kerstin Burseg, programme manager innovation w EIT Food, dr Witold Łykowski, kierownik Działu Badań i Rozwoju BASF Polska, przedstawiciele DG AGRI oraz KOWR.

26 marca godz. 14:30: webinar „Wykorzystanie wody w rolnictwie a zmiany klimatyczne”.

Jakie perspektywy ma przed sobą polskie rolnictwo w kontekście dostępu do zasobów wodnych, obserwowanych zmian klimatu, wzrostu roli działań związanych z ochroną przyrody, konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmian strukturalnych gospodarstw rolnych i wielofunkcyjności obszarów wiejskich? Jak na produkcję rolną wpływają ekstremalne zjawiska pogodowe – susze i powodzie? Czy Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów, które wprowadziły innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania wodą na potrzeby rolnicze?

Do udziału w webinarze zostali zaproszeni: Inmaculada Bravo Domínguez z Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywienia Hiszpanii, dr Tomasz Szymczak, ekspert Pracowni Gospodarki Wodnej Hydrosfera, dr Hester Biemans z Wageningen University & Research (Holandia), Matusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji KOWR, a także przedstawiciele MRiRW i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. III. edycja Europejskiego Forum Rolniczego została odwołana. Następna edycja planowana jest na wiosnę 2022 r.

Patronem prasowym wydarzenia jest nasz miesięcznik „Przedsiębiorca Rolny”. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze