Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 11 tygodniu 2021 roku

2021-04-07

Rynek wieprzowiny w 11 tygodniu 2021 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2021-03-21
2021-03-14
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
7 072
6 854
3,18
klasa E
6 988
6 767
3,26
klasa U
6 680
6 479
3,10
klasa R
6 324
6 144
2,94
klasa O
5 636
5 404
4,28
klasa P
5 549
5 139
7,97
S-P Razem
6 963
6 749
3,18
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2021-03-21 2021-03-14
tyg. zm. ceny (%)
Polska
5,43
5,26
3,18
region północny
5,37
5,20
3,28
region środkowo – wschodni
5,46
5,29
3,20
region południowo – wschodni
5,39
5,23
3,11
region zachodni
5,46
5,30
3,04
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-2021 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-2021
Styczeń-2020
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
328
690
-52,5
z tego, handel z UE-28
328
690
-52,5
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
30 991
32 860
-5,7
z tego, handel z UE-28
20 859
24 631
-15,3
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
20 384
18 458
10,4
z tego, handel z UE-28
20 384
18 458
10,4
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
52 911
56 027
-5,6
z tego, handel z UE-28
52 911
54 237
-2,4
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze