Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 12 tygodniu 2021 roku

2021-04-08

Rynek wieprzowiny w 12 tygodniu 2021 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2021.03.28
2021.03.21
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
6 982
7 072
-1,27
klasa E
6 896
6 988
-1,31
klasa U
6 568
6 680
-1,68
klasa R
6 215
6 324
-1,73
klasa O
5 438
5 636
-3,50
klasa P
5 549
5 549
0,00
S-P Razem
6 876
6 963
-1,25
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2021.03.28
2021.03.21
tyg. zm. ceny (%)
Polska
5,36
5,43
-1,25
region północny
5,38
5,37
0,25
region środkowo – wschodni
5,38
5,46
-1,42
region południowo – wschodni
5,35
5,39
-0,80
region zachodni
5,34
5,46
-2,09
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-2021 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-2021
Styczeń-2020
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
328
690
-52,5
z tego, handel z UE-28
328
690
-52,5
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
30 991
32 860
-5,7
z tego, handel z UE-28
20 859
24 631
-15,3
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
20 384
18 458
10,4
z tego, handel z UE-28
20 384
18 458
10,4
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
52 911
56 027
-5,6
z tego, handel z UE-28
52 911
54 237
-2,4
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze