Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik Dzier¿awcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegl±d TechnicznyHoduj z g³ow± byd³oHoduj z g³ow± ¶winie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo ponios³o straty z powodu suszy?
 
Tak, powy¿ej 70 proc.
Tak, poni¿ej 70 proc.
Nie


Galeria zdjêæ
XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU
Fot. Tytus ¯mijewski

<< wróæ
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrze¿one | Polityka prywatno¶ci | Regulamin | Regulamin prenumerat