Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Wiadomości z branży
Zdziebkowski szefem Spearhead International

Na początku października Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu poznańskiego Top Farms, objął stanowisko prezesa zarządu w wiodącym europejskim przedsiębiorstwie rolno-spożywczym Spearhead International Limited. Polak nadal pozostaje prezesem Grupy Top Farms.

Tomasz Zdziebkowski współtworzył Spearhead od jego powstania w 1995 r. Odegrał znaczącą rolę w rozwoju spółki jako dyrektor operacyjny w Europie Środkowej oraz prezes zarządu Grupy Top Farms w Polsce. Jego zaangażowanie sprawiło, że Grupa Spearhead stała się wiodącym producentem rolnym w Europie Środkowej. Pod kierownictwem Tomasza Zdziebkowskiego dokonano znaczących przejęć w sektorze nasiennictwa (Rolimpex SA) oraz przetwórstwa spożywczego (ZPOW Ziębice, Masfrost). – Spearhead International to unikalny przykład powiązania pasji i zaangażowania zespołu – mówi prezes Zdziebkowski. – Pomimo niskich cen produktów rolnych, skala i dywersyfikacja działalności oraz międzynarodowe doświadczenie dają pozytywne perspektywy rozwoju grupy w nadchodzących latach.

Zakładając w 1995 r. Top Farms w Poznaniu Tomasz Zdziebkowski zaczynał od dzierżawy gruntów rolnych w Siedlisku koło Nowej Soli. Obecnie Grupa Top Farms jest wiodącym producentem żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno–spożywczego. Jest również liderem w produkcji materiału siewnego zbóż i traw, a także w hodowli bydła mlecznego. Działa na obszarze ponad 30 tys. ha na terenie sześciu województw (wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko–mazurskiego, pomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego).

Spearhead International Ltd jest wiodącym zintegrowanym przedsiębiorstwem rolno-spożywczym w Europie. Główna siedziba spółki znajduje się w Wielkiej Brytanii. Firma działa na ponad 80 tys. ha w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. Zatrudnia ok. 2 tys. osób. Ponadto, grupa zajmuje się produkcją i dystrybucją nasion oraz przetwórstwem spożywczym a także integracją dostaw dla klientów i energią odnawialną.

Tomasz Zdziebkowski od 1991 r. związany był z BDO Binder, międzynarodową firmą biegłych rewidentów i doradców finansowych. W latach 1994-98 był prezesem zarządu BDO Polska, a od 1998 r. prezesem zarządu Top Farms sp. z o.o. oraz członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym Spearhead Int. Ltd. Jest też członkiem rady nadzorczej grupy ubezpieczeniowej 4 Life Direct, współzałożycielem stowarzyszenia „Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej” i przewodniczącym jego Komisji Rewizyjnej, a także członkiem Komisji Rewizyjnej Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu i członkiem Korporacji Akademickiej „Roma”.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat