Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Kukurydza w podwójnym rzędzie

Duża wydajność i elastyczność – to podstawowe zalety systemu siewu Duplex Seed, dostępnego w wielofunkcyjnych siewnikach Pöttinger Aerosem PCS do siewu zbóż oraz kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, podsiewu traw i nawozu. Siewnik jest wyposażony w podwójny rząd z odstępem co 12,5 cm. Odstęp między podwójnymi rzędami wynosi 75 cm, co pozwala na zbiór kukurydzy za pomocą tradycyjnej sieczkarni.

Uniwersytet Zasobów Naturalnych w Wiedniu przeprowadził w 2015 r. test siewnika, w którym potwierdza ekonomiczne korzyści wynikające z użytkowania tej maszyny: w przypadku kukurydzy na kiszonkę wzrost plonu może wynieść do 11 proc., a w przypadku kukurydzy na ziarno do 8 proc. W 2016 r. przeprowadzono wielkoobszarowe testy polowe od Węgier przez Austrię i Niemcy po Francję. Wszędzie osiągnięto wyraźny wzrost plonów.

Dodatkowo należy podkreślić wzrost wydajności siewu o 25 proc., wynikający z większych prędkości jazdy (do 10 km/h) i zwiększenia wydajności pracy o blisko 2 ha na godzinę przy czterech podwójnych rzędach. Siewnik Aerosem z podwójnym rzędem gwarantuje również lepszą ochronę gleby przez erozją, ponieważ maszyna nie pozostawia dodatkowych śladów.

Przestawienie z siewu zbóż na siew kukurydzy odbywa się szybko – przestawienie przegrody, demontaż rolki dociskowej i formierza rowka wysiewu trwa kilka chwil. Zmiana liczby nasion na m2 odbywa się bezpośrednio przez sterownik. Kontrola wysiewu w każdym rzędzie następuje bezpośrednio na redlicy każdego pojedynczego rzędu i centralnie przez czujniki stanu wypełnienia po obu stronach zbiornika.

Podwójny rząd stwarza roślinom idealne warunki do wzrostu: więcej światła, więcej wody i więcej substancji odżywczych. Dzięki większemu o 30 proc. odstępowi między ziarnami i przez to o 70 proc. większej przestrzeni do wzrostu, korzeń może lepiej rozprzestrzenić się w glebie. Zmniejsza się konkurencja między roślinami. Odłożenie po bokach pasów nawozu stymuluje rozrost korzeni. Ponadto cała uprawa w wyniku mniejszego wzajemnego zacieniania się roślin, może lepiej korzystać ze słońca. W porównaniu z rzędem pojedynczym istnieje też mniejsze ryzyko erozji gleby w wyniku optymalnego rozłożenia roślin na danej powierzchni. Dodatkowo w podwójnym rzędzie jest lepsze zacienienie gleby, przez co mniejsze straty wody, występuje efekt tłumienia chwastów i szybko dochodzi o zamykania rzędów.

Modele siewników z systemem Duplex Seed to:

- Aerosem 3002 PCS Duplex Seed 4/75 (brak nieuprawionej powierzchni);

- Aerosem 3502 PCS Duplex Seed 5/75 (nieuprawiona powierzchnia po lewej i prawej stronie 12,5 cm);

- Aerosem 4002 PCS Duplex Seed 5/75 (zachodzenie z lewej i prawej strony po 12,5 cm).

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat