Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Optymalny siew kukurydzy według firmy Horsch
Optymalny siew kukurydzy

22 marca na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu firma Horsch zorganizowała konferencję, na której zaprezentowała wyniki trzyletnich badań dotyczących uprawy kukurydzy. Polegały one na testowaniu wpływu nacisku redlicy zespołu wysiewającego na głębokość siewu oraz wpływu różnych rolek dociskowych typu V na rozwój korzeni, liczbę rzędów w kolbie oraz wysokość plonowania (w zależności od rodzaju gleby).

Okazało się, że na plonowanie nie ma większego wpływu obecność tzw. nasion podwójnych oraz brak nasion w zadanej odległości w rzędzie (przepusty). Nierównomierność ułożenia roślin w rzędzie ma wpływ na obniżenie plonowania o zaledwie 4 proc. Zdecydowanie istotniejszym czynnikiem dla plonu kukurydzy jest równomierność wschodów, na które ma wpływ m.in. jednakowa głębokość ułożenia nasion w glebie oraz sposób ich dogniatania.

Nierównomierne złe wschody mają bardzo duży wpływ na plonowanie. Dzieje się tak dlatego, że już we wczesnej fazie rozwoju  warunki w jakich znajdują się rośliny determinują m.in. liczbę kolb na roślinie (w fazie do 3. liścia), liczbę rzędów nasion w kolbie (etap czterech liści) oraz masę tysiąca ziaren – definiowaną przed fazą 6. liścia.

Jak dowodzą badania polowe firmy Horsch, bardzo duży wpływ na wschody i plonowanie ma utrzymywanie zadanej głębokości siewu (istotny jest docisk redlic wysiewających) oraz sposób dogniatania nasion umieszczonych w glebie. Badania jednoznacznie wykazały zdecydowanie wyższe plonowanie (o ok. 4 t/ha) po siewie sekcjami, w których ugniatanie nasion następowało jednocześnie poprzez jedną standardową rolkę gumową i drugą tzw. rolkę ciernistą (na iłach) oraz poprzez układ rolki standardowej z rolką tzw. palczastą – na glebach gliniastych.

Podczas spotkania odbyła się także prezentacja 12-rzędowego siewnika punktowego Horsch Maestro RC oraz najnowszego opryskiwacza zaczepianego Horsch Leeb 5 LT.

Tomasz Bujak (RPT)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat