Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Wiadomości z branży
Dobra kondycja finansowa Feerum

Feerum SA, jeden z największych w Polsce producentów elewatorów zbożowych, opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ponad 67,5 mln zł, co oznacza wzrost o 99,1 proc. w porównaniu do dziewięciu miesięcy 2016 r.

Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko 14,2 mln zł (wzrost o 170 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 7,3 mln zł (wzrost o 480,2 proc. r/r), natomiast zysk netto prawie 6,1 mln zł (wzrost o 479,5 proc. r/r). Tak znacząca poprawa wyników była możliwa dzięki rozstrzygnięciu w I półroczu tego roku szeregu wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie 2015/16, co ze znaczącą efektywnością wpłynęło na poziom portfela Grupy.

Feerum bardzo dobrze ocenia perspektywę najbliższych okresów. W II półroczu 2017 r., dzięki rozstrzygnięciu kolejnych wniosków o dofinansowania, spółka podpisała szereg umów, w których pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy.

Feerum dysponuje obecnie portfelem zakontraktowanych zamówień na okres 2017-19 obejmującym 34 umowy o łącznej wartości ok. 156,1 mln zł. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 39,3 mln zł.

Spółka kontynuuje prace mające na celu realizację strategii związanej z ekspansją na rynku afrykańskim. Podpisana umowa z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych o łącznej wartości 33,1 mln USD uzyskała 24 listopada 2017 r. międzyrządową ratyfikację. Umowa z NFRA wejdzie w życie 9 grudnia br.

Spółka kontynuowała także działania handlowe na innych rynkach eksportowych. Feerum zwiększyło m.in. swoje zaangażowanie w aktywności sprzedażowej na Litwie, Łotwie i Estonii, gdzie potencjał rynkowy szacowany jest  na poziomie ok. 30 mln zł. Istotny wzrost zaangażowania obserwowany jest także na Ukrainie, gdzie poza zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są inwestycje o wartości ok. 25 mln zł. Perspektywiczne są także rynki czeski, słowacki i mołdawski. Spółka rozwija także działania handlowe w Rosji i Kazachstanie.

oprac. (Fem)

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat