Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
 Sposób na zarazę  

Pełną technologię ochrony ziemniaka zaprezentowała 3 lipca w Żelaznej (woj. łódzkie) firma Bayer CropScience, która wspólnie z Rolniczym Zakładem Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała tam XIII Dzień Ziemniaka.

Część wysadzonych na polu demonstracyjnym bulw odmiany Saturna zaprawiono środkiem Monceren 250 FS w dawce 60 ml/100 kg bulw, który chroni ziemniaki przed rizoktoniozą i ogranicza występowanie parcha zwykłego. Natomiast druga partia została potraktowana zaprawą Prestige Forte 370 FS (60 ml/100 kg), która chroni nie tylko przed rizoktoniozą, ale również stonką ziemniaczaną, mszycami oraz szkodnikami glebowymi: drutowcami i pędrakami. Na ziemniaki zaprawione preparatem Monceren 250 FS zastosowano przedwschodowo, po uformowaniu redlin, herbicyd Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,7 l/ha przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym. Natomiast plantacja, gdzie bulwy zaprawiono środkiem Prestige Forte 370 FS została opryskana dawką 2 l/ha herbicydu Plateen 41,5 WG. Kolejne zabiegi w obydwu wariantach były identyczne.

W okresie wylęgania się larw stonki ziemniaczanej zastosowano insektycyd Proteus 110 OD (0,4 l/ha), a pod koniec maja pierwszy profilaktyczny zabieg fungicydowy przeciwko zarazie ziemniaczanej i alternariozie preparatem Pyton Consento 450 SC w dawce 2 l/ha. Pozostałe sześć zabiegów fungicydowych wykonano w odstępach 7-10-dniowych. Najpierw dwa opryski preparatem systemiczno-wgłębnym Infinito 687,5 SC (1,6 l/ha). Dwa kolejne środkiem Pyton Consento 450 SC w dawce 2 l/ha i na koniec ponownie dwa zabiegi fungicydem Infinito 687,5 SC (1,6 l/ha), który zwalcza nie tylko zarazę liściową, ale również łodygową. Zapobiega ponadto infekcji bulw.

Producenci, którzy przyjechali do Żelaznej, oprócz zwiedzania plantacji mieli także okazję wysłuchać dwóch wykładów na temat wpływu chorób i szkodników na jakość i plon handlowy bulw, które wygłosili dr Jerzy Osowski i dr Tomasz Erlichowski z Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR- PIB Bonin.

Alicja Siuda

 

 

 

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat