Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
 Teraz Elatus Era od Syngenty

W Polsce zarejestrowano już drugi (po Elatus Plus) produkt oparty na najnowszej substancji aktywnej Solatenol – Elatus Era. Wieloletnie badania firmy Syngenta oraz opracowania niezależnych podmiotów podkreślają przewagę Solatenolu nad innymi fungicydami zbożowymi. Produkty oparte o tę substancję aktywną są obecnie najchętniej rekomendowanymi fungicydami przez niezależnych doradców w Niemczech i we Francji.

Elatus Era bazuje nie tylko na Soletanolu, zaliczanym do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7), ale też na protiokonazolu – triazolu z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3). Fungicyd otrzymał rejestrację we wszystkich zbożach: pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie ozimym oraz życie ozimym. 

W uprawach pszenicy zwalcza: rdzę brunatną pszenicy, rdzę żółtą, septoriozę paskowaną liści pszenicy, septoriozę plew, brunatną plamistość liści – od początku fazy pierwszego kolanka do końca kwitnienia (BBCH 31-69). Przeciwko fuzariozie kłosów powinien być stosowany od początku fazy kłoszenia do końca kwitnienia (BBCH 51-69).

W uprawach pszenicy jarej stosuje się go przeciwko: rdzy brunatnej i żółtej, septoriozie paskowanej liści pszenicy, septoriozie plew – od początku fazy pierwszego kolanka do końca kwitnienia (BBCH 31-69).

Jęczmień ozimy Elatus Era chroni przed: plamistością siatkową jęczmienia, rynchosporiozą zbóż, ramularią i rdzą jęczmienia – od początku fazy pierwszego kolanka do końca kłoszenia (BBCH 31-59). Przeciwko fuzariozie kłosów stosuje się go od początku do końca kłoszenia (BBCH 51-59).

W uprawach jęczmienia jarego stosuje się go przeciwko: plamistości siatkowej jęczmienia, rynchosporiozie zbóż, ramularii, rdzy jęczmienia – od początku do końca kłoszenia (BBCH 31-59).

W uprawach pszenżyta ozimego zwalcza: rdzę brunatną, septoriozy liści – od początku fazy pierwszego kolanka do końca kwitnienia (BBCH 31-69).

W uprawach żyta ozimego zwalcza: rdzę brunatną żyta, rynchosporiozę zbóż – od początku fazy pierwszego kolanka do końca kwitnienia (BBCH 31-69).

Solatenol to handlowa nazwa zarejestrowana przez Syngentę dla substancji czynnej beznzowidndiflupyr. Charakteryzuje się ona wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom. Syngenta jest jedną z nielicznych firm posiadających produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą produkt SDHI zarejestrowany w pszenicy jarej przeciwko rdzy żółtej.

Substancja szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim pobraniu powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia ich długą ochronę. Powoduje to idealne zabezpieczenie całej blaszki liściowej w długim okresie. Dodatkowo Solatenol zapewnia także ochronę nowych przyrostów. Na podstawie wyników badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii, nawet 40 dni po aplikacji substancji skuteczność zwalczania septoriozy wynosi 80 proc. Potwierdzają to również doświadczenia własne Syngenty, pokazujące dłuższe działanie substancji w porównaniu do referencyjnych substancji z grupy SDHI.

(Fem)

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat