Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Bezpieczny rolnik dzięki TUZ Ubezpieczenia

TUZ Ubezpieczenia wprowadza na rynek odświeżoną polisę „Bezpieczny Rolnik”. Została ona poszerzona o nowe punkty, które tworzą kompleksowy program ubezpieczenia rolników i gospodarstw.

W pakiecie znajdują się, oprócz ubezpieczenia obowiązkowego obejmującego OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, także ubezpieczenia dobrowolne. Zabezpieczają one mienie w gospodarstwie, chronią od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pakiet „Bezpieczny Rolnik” oferuje doubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego, urządzeń mechanicznych, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich, pomieszczeń i budynków niepodlegających ubezpieczeniom obowiązkowym, stałych elementów oraz ruchomości domowych w budynku mieszkalnym, a także zewnętrznych elementów (anten satelitarnych, baterii słonecznych itp.). Istnieje też możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ochronę od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, od przepięcia, stłuczenia, rozbicia, pęknięcia (szyby i elementy szklane).

Pakiet można rozszerzyć także o Agrocasco, czyli ubezpieczenie maszyn rolniczych i innego sprzętu od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży i rabunku z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, jak kradzież samobieżnej maszyny rolniczej z pola, dewastację maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego, awarię na skutek przedostania się do maszyny rolniczej/sprzętu rolniczego ciała obcego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, ochronę następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Aby rolnik mógł skorzystać z pakietu „Bezpieczny Rolnik”, wystarczy że kupi ubezpieczenie obowiązkowe oraz przynajmniej jedno dobrowolne. Zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu pozwala rolnikom korzystać ze zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych oferowanych przez TUZ TUW.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat