Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Concordia dla drobiarzy

Concordia Ubezpieczenia wraz z niemiecką ubezpieczalnią Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. wprowadza na polski rynek ubezpieczenie Concordia Produkcja Zwierzęca, skierowane głównie do producentów jaj konsumpcyjnych, brojlerów kurzych i indyczych, kaczek oraz stad zarodowych kur niosek, brojlerów kurzych i indyczych.

Przy tak dużej specjalizacji znacznie wzrasta ryzyko wysokich strat spowodowanych wystąpieniem ptasiej grypy, mykoplazmozy czy chlamydiozy. ­­- W ramach polisy producent zyskuje ochronę straty lub zmniejszenia zysku z produkcji zwierzęcej w wyniku wystąpienia chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu lub blokad administracyjnych z nimi związanych, innych chorób zakaźnych, a także przegrzania stada, zatrucia oraz przepięć czy awarii w dostawie prądu – wyjaśnia dr Katarzyna Pankiewicz z Concordii Ubezpieczenia. – Nasza oferta wyróżnia się też zróżnicowanymi klauzulami dodatkowymi, które odpowiadają potrzebom różnych kierunków produkcji. Jedną z nich jest klauzula SAL ET rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe wyniku zakażenia stada serotypami Salmonella enteriditis i Salmonella typhimurium. Ten wariant jest szczególnie ważny z powodu planowanych zmian w „Krajowym programie zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2018 rok”. Wprowadzenie w programie zmiany polegającej na rezygnacji z dotychczas obowiązującego nakazu uboju kur niosek zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem oznaczać będzie, że począwszy od tego roku nie będą przyznawane odszkodowania ze środków krajowych za kury nioski, zatem jedyną drogą uchronienia się od poważnych strat finansowych będzie wykupienie przedmiotowej klauzuli.

Dla innej grupy klientów istotna może okazać się klauzula szkody pośredniej. Jak wskazuje ubezpieczyciel, jej zakres obejmuje szkody będące następstwem wydania decyzji administracyjnych związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, a decyzje te dotyczą bezpośrednio lokalizacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dostawcę lub odbiorcę produktów pochodzenia zwierzęcego, z którym ubezpieczony współpracuje w ramach prowadzonej produkcji zwierzęcej. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie tej klauzuli dotyczy również przypadków, w których dostawca lub odbiorca produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzi działalność poza granicami Polski.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat