Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Mospilan – oryginał lepszy niż generyki

8 marca w Warszawie firma Sumi Agro Poland zaprezentowała wyniki badań wykonanych przez Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, których celem było sprawdzenie właściwości fizyko-chemicznych cieczy użytkowych środków o różnych formulacjach bazujących na acetamiprydzie.

Substancja ta dostępna jest na rynku w trzech formulacjach: SP, SE oraz SL. Do porównania wzięto znany preparat Sumi Agro – Mospilan 20 SP, a także generyki: Acetamipryd 200 SE oraz Acetamipryd 200 SL, w wariantach bez dodatku adiuwanta oraz z nim. 

Analizowano pH cieczy roboczej, przewodność, ilość rozpuszczalnych soli, napięcie powierzchniowe, gęstość cieczy, ocenę mieszaniny w czasie (24-godzinna obserwacja), a także rozlanie kropel. Największe różnice między preparatami generycznymi a oryginałem stwierdzono w fizycznych parametrach cieczy, takich jak napięcie powierzchniowe oraz rozlanie kropel. Mospilan 20 SP wykazywał mniejsze napięcie powierzchniowe oraz lepsze rozlanie kropel, co wpływa na lepsze pokrycie liści. Po dodaniu adiuwanta do cieczy użytkowej z generykiem nastąpiła obniżka napięcia powierzchniowego, ale rozlanie kropel poprawiło się tylko nieznacznie.

Dalsza analiza wykazała duże różnice pokrycia papierków wodoczułych (odpowiednik powierzchni liścia w warunkach laboratoryjnych) przez preparaty generyczne (200 SE i 200 SL) stosowane solo oraz z adiuwantem, oczywiście na korzyść tego drugiego wariantu. – To potwierdziło, że napięcie powierzchniowe badanych zamienników jest duże – mówił dr Daniel Zawada, koordynator ds. doświadczalnictwa i rozwoju produktów w Sumi Agro Poland. – Naszym zdaniem, najlepsza formulacja dla acetamiprydu to SP. Produkt w takiej formie może być przechowywany przez cztery lata, nie ulega rozwarstwieniom. Natomiast woreczki wodnorozpuszczalne zapewniają bezpieczeństwo dla stosujących. 

- Substancja czynna to nie wszystko, liczy się ostateczny produkt ze wszystkimi komponentami, które składają się na jego końcową recepturę – podkreślał Tomasz Malczewski, prezes Sumi Agro Poland. – Zarówno nasze badania, jak i badania instytutu doprowadziły do wniosku, że oryginał jest tylko jeden i jest nim środek Mospilan – podsumował.

(ala)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat