Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy jeździsz na spotkania polowe organizowane przez firmy nasienne i chemiczne?
 
Tak, często
Tak, rzadko
Nie jeżdżę


Wiadomości z branży
 Gotowi na zmiany  

14 września w Warszawie firma Bayer zaprezentowała wyniki ogólnopolskiego badania opinii społecznej, które na zlecenie koncernu wykonał instytut Millward Brown. Analizowano stosunek Polaków do zmiany codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego oraz do nauki obsługi nowych urządzeń.

O zdanie na ten temat zapytano także 150 rolników. Deklarowali oni pozytywne nastawienie do zmian, podobnie jak pozostali respondenci. 69 proc. rolników, o 6 proc. więcej względem ogółu badanych, stwierdziło, że ma zamiłowanie do nowości. Natomiast zmiany w życiu lubi 53 proc. producentów, wobec 46 proc. ogółu respondentów.

Trzech na czterech pytanych twierdziło, że najczęściej dokonuje zmian na rzecz zdrowia. Na drugim miejscu znalazła się nauka obsługi nowych urządzeń (69 proc.), a dalej zmiana przyzwyczajeń (67 proc.). Podobnie odpowiadali rolnicy. Najrzadziej wprowadzamy zmiany w sferze warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (podnoszenie kwalifikacji, zmiana pracy). Częstsze działania w tych obszarach podejmują rolnicy (38 proc. wobec 33 proc. ogółu).

Producenci rolni, częściej niż inni ankietowani, deklarowali też wykorzystywanie w codziennej pracy efektów badań (rolnicy 48 proc., średnia 42 proc.). Większą wagę niż pozostali respondenci przywiązują do bezpieczeństwa nowych rozwiązań. 62 proc. producentów (wobec 53 proc. ogółu) stwierdziło, że wybiera sprzęt droższy, jeśli posiada atesty bezpieczeństwa. 

Podobnie jak cała grupa badanych, rolnicy wskazywali, że ważne jest uczyć się przez całe życie czegoś nowego. 67 proc. z nich stwierdziło, że nauka to wybór, a nie konieczność, a 82 proc. producentów odpowiedziało, że to dla nich ogromna satysfakcja i duża wartość. Podobnego zdania było 90 proc. ogółu badanych.

(ala) 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat