Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
20-lecie PDO i rekomendacji odmian

W tym roku obchodzimy 20-lecie funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce.

Z tej okazji 14-15 czerwca w Łysomicach pod Toruniem odbędzie się ogólnopolska konferencja pod patronatem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Weźmie w niej udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele z sześciu krajów sąsiadujących z Polską.

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe jest unikatowym w Europie systemem regulującym dopływ postępu biologicznego (odmianowego) do rolnictwa. Jest ustawowo usankcjonowane (ustawa o nasiennictwie) i koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, we współpracy z urzędami marszałkowskimi i Izbami Rolniczymi, w ramach wojewódzkich programów PDO i rekomendacji odmian. Finansowaniem i prowadzeniem odmianowej działalności doświadczalnej zajmują się różne podmioty doświadczalne i organizacje rolnicze zainteresowane wykorzystaniem postępu odmianowego w praktyce.

Rokrocznie w ramach PDO prowadzonych jest ok. 1000 doświadczeń odmianowych w ok. 100 miejscowościach we wszystkich rejonach glebowo-klimatycznych kraju. We wszystkich województwach na podstawie wyników PDO tworzone są Listy Odmian Zalecanych do uprawy (LZO). Dzięki LZO rolnicy mają ułatwiony dostęp do informacji o najwartościowszych odmianach do uprawy w swoim regionie.

Dzięki PDO i rekomendacji odmian postęp odmianowy tworzony przez krajowe i zagraniczne placówki hodowlane jest efektywnie testowany, a następnie wykorzystywany w praktyce. Rolnicy mają ułatwiony dostęp do odmian przystosowanych do ich warunków gospodarowania, co zmniejsza ryzyko zawodności uprawy oraz poprawia wysokość i jakość plonów, a także zmniejsza stosowanie pestycydów. PDO i rekomendacja odmian przyczyniają się pośrednio do poprawy konkurencyjności polskiego nasiennictwa i rolnictwa w UE. Z szacunków wynika, że korzyści ekonomiczne z PDO i rekomendacji odmian tylko w przypadku uprawy zbóż wynoszą w skali kraju 2-3 mld zł rocznie.

W ramach PDO ustawicznie wdrażane są innowacyjne rozwiązania doświadczalne. Obecnie innowacje te dotyczą głównie roślin białkowych i soi w ramach tzw. „Inicjatywy Białkowej COBORU”. W ciągu 3-4 lat zakłada się stworzenie efektywnego systemu testowania potencjału genetycznego odmian tej grupy roślin, zwłaszcza soi, pod kątem ich przydatności do uprawy w naszym kraju. Te działania pozwolą na prowadzenie powszechnej rekomendacji odmian w celu rozszerzenia areału uprawy roślin białkowych i soi, mając na względzie poprawę bilansu paszowego i białkowego w Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.coboru.pl, zakładka „PDO, rekomendacja odmian” 

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat