Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży

Panorama Pól Timac Agro Polska 

5 czerwca w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Śrem Wójtostwo (woj. wielkopolskie) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Panorama Pól Timac Agro Polska. Była to najważniejsza, centralna impreza, zorganizowana w tym miejscu już po raz trzeci. 

Nawozy azotowe Timac Agro z grupy Sulfammo N-Process wyróżniają się przede wszystkim zawartością substancji biostymulujących. Zawierają specjalny kompleks N-Process, który przez działanie siatki organiczno-wapniowej znacząco ogranicza straty azotu nawozowego wynikające z jego ulatniania się i wymywania, czyli jest to tak zwany azot chroniony. Kompleks ten przyspiesza także uwalnianie azotu glebowego i stymuluje metabolizm azotu w roślinie – mówił Maciej Sroczyński, manager ds. public relations. Prezentując nowości firmy zwrócił uwagę na znaczenie indolu pozyskiwanego z alg morskich, występującego w tym kompleksie, który aktywizuje enzymy biorące udział w procesach przemiany azotu w roślinie, przez co jest on lepiej wykorzystywany. Podkreślił też obecność mezocalcu we wszystkich nawozach granulowanych i mikrogranulowaych Timac Agro: – To wysokoreaktywny węglan wapnia pochodzenia organogenicznego, który optymalizuje mikro pH gleby w strefie korzeniowej roślin, zwiększa pobieranie składników pokarmowych, ale też jest doskonałym źródłem odżywczego wapnia dla roślin.

Przedstawiciele firmy, a także gość specjalny Panoramy Pól Timac Agro – ekspert w dziedzinie nawożenia prof. Witold Grzebisz z UP w Poznaniu, zaprezentowali działanie nawozów z grupy Sulfammo N-Process na poletkach doświadczalnych w różnych kombinacjach i uprawach. Rzepak otrzymał Sulfammo 23 N-Process w dawce 300 kg/ha, pszenica ozima – Sulfammo 30 N-Process w dawce 250 kg/ha, jęczmień jary również Sulfammo 30 N-Process, ale w dawce 200 kg/ha, natomiast pod buraki cukrowe trzykrotnie zastosowano Sulfammo 30 N-Process w dawce 200 kg/ha. W każdym przypadku poletka, na których stosowano nawożenie promowanymi produktami porównywano z poletkami kontrolnymi, z pełnym nawożeniem azotowym, ale bez biostymulacji. Można było zaobserwować różnice na korzyść Sulfammo N-Process.

Przedstawiciele Timac Agro pokazali na poletkach w różnych uprawach działanie nawozów płynnych, głównie z kompleksem Fertiacyl i Seactiv. Pierwszy kompleks zawarty w produktach Starter i SD zapewnia roślinom szybki start, lepszą skuteczność nawożenia i większy potencjał plonowania. Drugi kompleks zawarty w gamie nawozów Fertileader podnosi efektywność nawożenia, daje roślinom optymalne odżywienie i pozwala lepiej wykorzystać ich potencjał plonowania.

Warto zwrócić też uwagę na Top-Phos – mówił Maciej Sroczyński. – To nowa forma fosforu, gdzie cząstka fosforu połączona jest z cząstką organiczną. Dzięki temu, nowa molekuła fosforu nabiera nowych właściwości fizyko-chemicznych i przez to chroniona jest przed uwstecznianiem się w glebie niezależnie od pH.

Drugie spotkanie z rolnikami w cyklu Panorama Pól Timac Agro Polska odbyło się 8 czerwca w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym UWM Bałcyny w Lipowie (woj. warmińsko-mazurskie), a trzecie 21 czerwca w Rolniczo-Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym im. A. Paśki w Dębnie (woj. podkarpackie).

Maja Olejarska


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat