Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Odmiany mieszańcowe kukurydzy z HR Smolice 

Trzydzieści odmian mieszańcowych kukurydzy z Hodowli Roślin Smolice, w tym 26 zarejestrowanych i cztery będące w trakcie badań (SM Baltic, SM Piast, SM Podole i SM Boryna) z dużymi szansami na wpisanie do Krajowego rejestru, mogli obejrzeć goście, którzy 23 sierpnia przyjechali do Łagiewnik w Wielkopolsce na Dzień Pola. 

Prezes HR Smolice Władysław Poślednik zachęcał rolników do wypróbowania zupełnie nowej genetyki polskich odmian kukurydzy: – W tym roku będziemy wcześniej niż zwykle gotowi do kolejnego sezonu sprzedaży, a nasion z naszej hodowli, pomimo suszy, nie powinno zabraknąć – zapewniał.

Z szerokiej oferty odmian HR Smolice zaprezentowano dwie nowości zarejestrowane w 2018 r.: SM Pokusa i SM Polonez. Obie z grupy wczesnej. SM Pokusa (FAO 230) badana była w dwóch kierunkach użytkowania – ziarnowym i kiszonkowym i w obydwu uzyskała dobre rezultaty. Z kolei SM Polonez (FAO 220-230) to odmiana kiszonkowa, którą cechuje wyjątkowa zdrowotność.

Oprócz nowości przedstawiciele firmy rekomendowali rolnikom odmiany: Rosomak, Kanonier, Podlasiak, Legion, SM Kurant i SM Hubal. Rosomak to odmiana z grupy średniopóźnych (FAO 250-260), nadaje się do uprawy na ziarno i kiszonkę. Plonuje stabilnie w latach. Podczas suszy w 2015 r. odmiana potwierdziła swoją przydatność na stanowiska słabsze i uboższe w wodę. Charakteryzuje się szybkim wzrostem początkowym oraz bardzo dobrą sztywnością łodyg. Jest odporna na głownię guzowatą i fuzariozy. Kanonier to odmiana średniowczesna (FAO 240), polecana do uprawy na kiszonkę. Toleruje słabsze stanowiska. Charakteryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem i bardzo wysoką strawnością. Rośliny są bardzo dobrze ulistnione. Plonuje stabilnie (powyżej wzorca w trzech ostatnich latach badań COBORU). W doświadczeniach rejestrowych uzyskała najlepszy wynik na tle odmian o tej samej wczesności. Wykazuje bardzo dobrą odporność na fuzariozę kolb i jest mniej uszkadzana przez omacnicę prosowiankę. Podlasiak to odmiana średniopóźna (FAO 260), zalecana do uprawy na kiszonkę, o bardzo dużym potencjale plonowania. Uzyskała pierwsze miejsce w plonie suchej masy (108 proc. wzorca) w obu latach doświadczeń rejestrowych. Rośliny bardzo wysokie, dobrze ulistnione, wydają rekordowy plon zielonej masy o dobrej jakości, długo zachowują zieloność, co pozwala nieco opóźnić zbiór na kiszonkę. Toleruje słabsze stanowiska. Legion to trójliniowa odmiana z grupy średniopóźnych (FAO 260-270), przeznaczona do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę. Dodatkowo może być substratem do produkcji biogazu. Charakteryzuje się bardzo dobrym wzrostem początkowym i tolerancją na suszę. Plonuje wysoko i stabilnie. Nadaje się do uprawy na słabszych stanowiskach. Jest dostępna na wyłączność w firmie Chemirol. SM Hubal to wcześniejszy krewniak Rosomaka (FAO 240), nadaje się do uprawy w całym kraju. Jest zarejestrowana jako kiszonkowa, ale była również badana z dobrym wynikiem w uprawie na ziarno (101 proc. wzorca). W doświadczeniach rejestrowych wyróżniała się najwyższym plonem ogólnym suchej masy (108,2 proc. wzorca). Jako nowość HR Smolice rekomendowała odmianę SM Kurant z grupy średniowczesnych (FAO 250). To odmiana trójliniowa zarejestrowana na kiszonkę i biogaz. Charakteryzuje się potężnym plonem wartościowej kiszonki. Toleruje niekorzystne warunki uprawy, jest odporna na stres i może być uprawiana na glebach mozaikowatych. Odmiana uzyskała rewelacyjne plony w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2017 r. – zajęła pierwsze miejsce w plonie świeżej masy ogółem (120 proc. wzorca), plonie suchej masy ogółem (113 proc. wzorca) i plonie jednostek pokarmowych (110 proc. wzorca). – W formule mieszańca SM Kurant zawiera się najnowsza genetyka z programu hodowli kukurydzy w HR Smolice, która pozwala uzyskać niespotykany dotychczas w tej grupie wczesności poziom plonowania przekraczający 1000 dt zielonej masy z hektara oraz zbliżony do 300 dt suchej masy całych roślin. Dla producentów kiszonki niezwykle ważne jest, że przy tak wysokim plonie całych roślin, udział plonu kolb wynosi ponad 50 procent. O tak wysokich parametrach tej odmiany decyduje jedna z linii wsobnych nazywana przez hodowców potocznie „Gigant”– tak reklamował odmianę SM Kurant prof. Józef Adamczyk, kierownik Działu Hodowli Kukurydzy HR Smolice. 

Maja Olejarska


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat