Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Kukurydza od Syngenty 

W tym roku susza przyspieszyła nie tylko zbiór zbóż i rzepaku, ale też kukurydzy. Zaawansowaną w dojrzałości kolekcję odmian firmy Syngenta można było zobaczyć i ocenić podczas firmowych Dni Kukurydzy 12 września w Budziszowie k. Kobierzyc (woj. dolnośląskie). 

Na polu w gospodarstwie rolnym Artura Janeckiego, położonym na glebach klas I i II, rolnicy mogli obejrzeć kolekcję 19 odmian mieszańcowych kukurydzy, od wczesnych (FAO 200) po późne (FAO 300) i zapoznać się z wynikami ich plonowania. Wszystko po to, aby wybrać odmianę kukurydzy na kolejny sezon, dostosowaną do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych i kierunku użytkowania.

– Materiał siewny Syngenty jest produkowany z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Przed wprowadzeniem na rynek przez co najmniej dwa lata odmiany są badane w doświadczeniach ścisłych, w tym poddawane ocenie „Cold Test” oraz testowane w doświadczeniach polowych w kilkunastu lokalizacjach w kraju. W tym czasie potwierdzana jest ich adaptacja i przydatność do uprawy w różnych warunkach agrometeorologicznych – mówił Karol Kozłowski z działu wsparcia technicznego.

Przedstawiciele firmy podkreślali, jak dużą wagę przykładają do badania odmian kukurydzy testem „Cold Test”, który polega na stworzeniu warunków, jakie panują na polu wiosną. W tym celu pobiera się glebę z pola, na którym w minionym sezonie uprawiano kukurydzę, nasącza ją wodą i wysiewa nasiona. Następnie poddaje się je działaniu różnych temperatur. Na koniec testu oblicza się procent roślin, które przetrwały w dobrej kondycji i w ten sposób określa wczesny wigor nasion. Wysoki wynik „Cold Test” oznacza wysoki wczesny wigor odmiany, czyli dobre jej przystosowanie do naszych wiosennych chłodów.

Na kolejny sezon przedstawiciele Syngenty polecali w grupie odmian wczesnych SY Talisman (FAO 220-230), która w wykonanym w gospodarstwie Artura Janeckiego pomiarze plonowania uzyskała wynik 155,3 dt/ha przy 21,1 proc. wilgotności, co daje plon 142,1 dt/ha po przeliczeniu na 14 proc. wilgotności. SY Talisman jest liderem plonu ziarna w grupie odmian wczesnych. Kolby tej odmiany są do końca wypełnione (tylko w warunkach bardzo dużego stresu możliwe są redukcje). Jest najmniej wrażliwa na trudne warunki pogodowe i siedliskowe, dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną, jest odporna na grzyby z rodzaju Fusarium oraz choroby liści i wyleganie.

Niewiele gorszy wynik uzyskała średniowczesna odmiana SY Pandoras (FAO 240) – nowość rekomendowana na ziarno i grys. Jej plon wynosił 156,8 dt/ha przy 28 proc. wilgotności, co daje 131,3 dt/ha po przeliczeniu na 14 proc. wilgotności. W badaniach rejestracyjnych w 2017 r. osiągnęła średni plon 125,7 dt/ha. Jest to odmiana o bardzo dobrych cechach morfologicznych, odporna na wyleganie. Cechuje ją bardzo wysoka zawartościa skrobi w ziarnie i bardzo dobra zdrowotność. Tworzy długie kolby wypełnione do końca (w dobrych warunkach). Nadaje się na słabsze stanowiska.

Natomiast średniowczesną odmianę SY Kardona przedstawiciele firmy polecają na kiszonkę i biogaz. W pomiarze plonowania odmiana dała 134,8 dt/ha przy 24,6 proc. wilgotności, co daje 118,2 dt/ha po przeliczeniu na 14 proc. wilgotności. Odmianę tę wyróżnia bardzo szybki wzrost początkowy, wyjątkowa wysokość i pokrój roślin oraz bardzo silne ulistnienie. Zdrowe rośliny z dużym udziałem kolb dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. SY Kardona należy do grupy Powercell – nowoczesnych odmian spełniających wysokie wymagania hodowców bydła. Jest polecana na wszystkie rodzaje gleb.

W kolekcji odmian mieszańcowych kukurydzy można było zobaczyć także: SY Calo (FAO 220), SY Welas (FAO 230-240), SY Telias (FAO 250), SY Energetic (FAO 250), SY Marimba (FAO 240-250). Z późniejszych mieszańców: SY Gordius (FAO 250-260), SY Impulse (FAO 260), czy zdecydowanie późne: SY Triade (FAO 300), SY Enermax (FAO 300) i SY Scorpius (FAO 300). Prezentując kolekcję przedstawiciele firmy zwrócili uwagę na charakterystyczne czerwone zabarwienie ziarniaków odmiany SY Impulse. Ta cecha może decydować o wyjątkowo wysokiej przydatności ziarna w przemyśle paszowym, szczególnie drobiarskim. Kury żywione takim ziarnem znoszą jaja o atrakcyjnym intensywnym kolorze żółtka.

 ***

Odmiany SY Talisman, SY Pandoras i SY Kardona można było zobaczyć również podczas dni kukurydzy zorganizowanych przez Polski Związek Producentów Kukurydzy w Szepietowie, Osinach i Słupi Wielkiej. Rolnicy mogli je porównać i ocenić w warunkach polowych pod kątem doboru do własnych potrzeb, kierunku użytkowania i uprawy w konkretnych warunkach klimatyczno-glebowych

Maja Olejarska

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat