Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
O dyrektywie azotanowej na UTP w Bydgoszczy 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Twardawa SPIC in Agriculture.eu oraz Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii zapraszają do udziału w Międzynarodowym Sympozjum „Dyrektywa azotanowa w Polsce – nowe wyzwania”. 

Sympozjum odbędzie się w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 20, 20 listopada 2018 r.

Program spotkania:

10.00 – otwarcie sympozjum

10.30 – sesja robocza

11.45 – przerwa kawowa

12.15 – sesja robocza

14.15 – zakończenie, lunch

Słowo wstępne wygłoszą: dr inż. Ryszard Bandurowski (SPIC in Agriculture) oraz Tomasz Piotrowski (Micromix Polska)

1. Otwarcie sympozjum, prezentacja gości – prof. dr hab. inż. Jacek Długosz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;

2. Dyrektywa azotanowa – mgr inż. Mariola Piotrowska, WODR Poznań;

3. Przegląd nawozów azotowych – obecne praktyki i nowe możliwości aplikacji azotu – Tomasz Piotrowski, Biostyma;  

4. Nawożenie azotem z uwzględnieniem jego labilności – prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;

5. Nawożenie w aspekcie współczesnych systemów uprawy roli – dr hab. inż. Karol Kotwica, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;

6. Sorpcja gleby a nawożenie – prof. dr hab. inż. Jacek Długosz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;

7. Wpływ redukcji dawki azotu na plon i jego parametry – Tomasz Piotrowski, Micromix Polska, prof. dr hab. Mariola Głazek, mgr inż. Aleksandra Ruczaj, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu o/Sośnicowice;

8. Unikalne światowe rozwiązanie pozwalające na utrzymanie poziomu plonów w warunkach zredukowanej ilości podawanego azotu i siarki (doświadczenia brytyjskie) – Wilson Bordman, Micromix Wielka Brytania;

9. Ograniczanie stosowania ilości nawozów NPKCaMgS w systemie docelowych aplikacji – Piotr Osiński, Väderstad;

10. Kompilacje na poziome pola – SPIC na polach OBR Twardawa (trzy lata doświadczeń) – dr Ryszard Bandurowski, OBR Twardawa;

11. Innowacja na skalę światową – błyskawiczna diagnostyka parametrów na polu (białko) – Edvard Krogius, Melvin Huber, GrainSense, Finlandia, Niemcy;

12. Jakość a koszty w ochronie roślin – Waldemar Kamiński, Innvigo;

13. Finansowanie rolnictwa – Adrian Smalec, BGŻ BNP Paribas SA;

14. Odmiany kukurydzy na miarę obecnych czasów – mgr inż. Jerzy Malec, AgroSeed Węgry;

15. Dyskusja i wnioski. Określenie dalszych działań na podstawie potrzeb producentów rolnych w obecnych warunkach gospodarowania – dr inż. Ryszard Bandurowski.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w sympozjum do 16 listopada br. mailem (ewa.suszka@micromix.com.pl z adnotacją: Sympozjum Azotanowe Bydgoszcz - potwierdzenie) lub telefonicznie: 61 611 39 72 (z hasłem: Sympozjum Azotanowe Bydgoszcz – potwierdzenie).

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat