Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Väderstad daje sprawdzone rozwiązania 

Jak zmniejszyć skutki suszy? Jak zwiększyć zapas użytecznej wody w glebie? Jak zniszczyć samosiewy rzepaku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mogli uzyskać producenci pszenicy, kukurydzy, rzepaku i buraków, którzy 5 grudnia przyjechali do Zamku Topacz koło Wrocławia na konferencję zorganizowaną przez firmę Väderstad. 

Na konferencję przyjechało ok. 300 rolników. – Obecna bardzo trudna sytuacja w rolnictwie nie jest już nowością dla producentów. Susza na przemian z latami mokrymi, niestabilne ceny produktów rolnych przy wzrastających cenach środków do produkcji. Jaką strategię wybrać? Optymalizować koszty czy inwestować w innowacje? A może istnieje mix obu strategii? Chcemy podzielić się wynikami badań, które obok solidnej porcji wiedzy będą inspiracją do działania – tak zachęcał do uczestnictwa w konferencji Piotr Osiński, dyrektor zarządzający Väderstad. Organizatorzy przygotowali trzygodzinne kompendium wiedzy i panel ekspertów – możliwość konsultacji z zaproszonymi specjalistami. – Intencją konferencji jest wymiana doświadczeń między rolnikami, naukowcami i przedstawicielami firmy Väderstad – szwedzkim dostawcą technologii uprawy i siewu – mówił Maciej Kolesiński, regionalny manager sprzedaży. 

Jak zatrzymać wodę w glebie

Dr hab. Tomasz Piskier, prof. nadzw. Politechniki Koszalińskiej, Katedry Biologicznych Podstaw Rolnictwa, zwrócił uwagę na skrajnie różny przebieg warunków atmosferycznych w ostatnich latach w Polsce. Rok 2017 obfitował w opady, natomiast rok 2018 był wyjątkowo suchy. – Czy istnieje możliwość przeciwdziałania, a przynajmniej zmniejszenia wpływu tych skrajnych sytuacji na plonowanie roślin? Jednym ze sposobów jest stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, mających na celu usprawnienie gospodarki wodnej gleby. Główny nacisk należy położyć na zbudowanie odpowiedniego „magazynu wody w glebie” oraz usprawnienie jej pobierania przez rośliny. Działania te są ze sobą ściśle powiązane. Przebudowa gleby będzie w naturalny sposób wpływała na rozwój systemu korzeniowego i umożliwi lepsze wykorzystanie zgromadzonej wody – mówił.

Prof. Piskier podkreślał też konieczność prowadzenia racjonalnej uprawy roli: – Należy zadbać o równomierne rozmieszczenie substancji organicznej w warstwie uprawnej i unikać nadmiernego rozpylenia warstw powierzchniowych. Rozpylona warstwa bardzo łatwo ulega zaskorupieniu, na przykład wskutek ulewnego deszczu. Szczególną uwagę należy też zwrócić na zagęszczenie gleby w warstwach poduprawnych, czyli podeszwę płużną, która występuje coraz powszechniej i ma negatywny wpływ na gospodarkę wodną gleby i rozwój systemu korzeniowego roślin. Najlepiej zapobiegać jej występowaniu. Jeżeli jednak już się pojawi, trzeba wykonać pogłębioną uprawę, pamiętając, że gleba znajdująca się w tej warstwie nie powinna zostać wydobyta na powierzchnię, należy ją jedynie rozluźnić. Takie działanie powoduje wyraźne zwiększenie plonów. 

Lekarstwem jest CCD

Prof. dr hab. Marcin Kozak z Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił wyniki badań związanych z wdrażaniem technologii Väderstad w uprawie rzepaku, który jest jedną z najważniejszych roślin w płodozmianie, ale coraz trudniejszą, biorąc pod uwagę ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i coraz bardziej restrykcyjne wymagania przemysłu przetwórczego. Naukowiec zwrócił uwagę na kwestię przyszłości glifosatu, którego nie będzie można stosować po 15 grudnia 2022 r., a w związku z tym na konieczność zastąpienia go odpowiednią uprawą roli. Mówił również o maksymalnej dopuszczalnej zawartości kwasu erukowego w nasionach rzepaku i związanym z tym problemie samosiewów, z których plon zawyża jego zawartość. Producenci ograniczają więc areał uprawy rzepaku zniechęceni trudnościami. Prof. Kozak przedstawił alternatywę – technologię Väderstad ultra płytkiej uprawy roli z użyciem CCD (CrossCutter Disc) – 4, a szczególnie CCD – 6, która bardzo dobrze oddziałuje na wschody osypanego rzepaku i w efekcie prowadzi do tzw. higienizacji pola, czyli do pozbycia się samosiewów. Dynamika narastania zarówno świeżej, jak i suchej masy rzepaku potwierdza korzystne oddziaływanie technologii uprawy Väderstad z wykorzystaniem CCD. Profesor podkreślił też, że istnieje potrzeba kontynuowania badań w następnych okresach wegetacyjnych.

Na temat uprawy bezorkowej, która obniża koszty produkcji, mówił z perspektywy dużych gospodarstw z południowej części Polski Maciej Kolesiński z Väderstad, wskazując różne rozwiązania techniczne. Z kolei dr Ryszard Bandurowski przypomniał rolnikom o dyrektywie azotanowej, która ogranicza stosowanie azotu. 

Maja Olejarska


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat