Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Łukasz Dominiak przewodniczącym Grupy Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj przy KE

Dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – IG Łukasz Dominiak, został wybrany na przewodniczącego Grupy Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj (Civil Dialogue Group Animal Products: Poultry and Eggs), stanowiącej oficjalne ciało doradcze Komisji Europejskiej w zakresie sektora produkcji mięsa drobiowego oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych.

Grupa ta zrzesza wszystkich reprezentantów łańcucha produkcji drobiarskiej na szczeblu unijnym. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele hodowców i producentów drobiu stowarzyszeni w Copa-Cogeca, reprezentanci sektora uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego oraz jaj zrzeszeni w a.v.e.c. i EUWEP, a także członkowie europejskich organizacji handlowych, konsumenckich czy ochrony praw zwierząt. Nowy przewodniczący podczas pierwszego spotkania z uczestnikami grupy omówił najistotniejsze problemy występujące aktualnie w branży drobiarskiej. Przedstawił również plan działań, jakie zamierza realizować w ciągu dwuletniej kadencji, aby m.in. poprzez efektywną współpracę z KE chronić i wspierać rozwój unijnego sektora drobiarskiego.

Grupa Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj spotyka się dwa razy do roku w ramach całodniowych posiedzeń. Tematyka spotkań oscyluje wokół wszystkich zagadnień związanych z branżą drobiarską, w tym m.in. rynku mięsa drobiowego i jaj, rynku pasz, regulacji marketingowych, zdrowia i dobrostanu zwierząt, dostępu do rynków państw trzecich oraz importu do UE. Wszelkie wnioski oraz postulaty wypracowywane podczas posiedzeń  zapisywane są w formie oficjalnego protokołu, który następnie kierowany jest do KE.

- Obecny czas nie jest łatwy dla sektora drobiarskiego w UE. Mimo wielu sukcesów, rynek zmaga się – bądź będzie wkrótce się zmagać – z wieloma wyzwaniami, chociażby takimi jak import mięsa drobiowego z Ukrainy z pominięciem stawek celnych, próbami powrotu brazylijskich producentów drobiu na rynek europejski czy wreszcie brexitem, o którym tak naprawdę „wiemy, że nic nie wiemy”. Problemy, jakim stawia czoła branża, wymagają zdecydowanych reakcji – mówi Łukasz Dominiak.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat