Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Konferencja firmy Bayer w Warszawie

To hasło było motywem spotkania, które firma Bayer zorganizowała 15 stycznia w Warszawie. I choć brzmi prosto, niesie istotne przesłanie. Koncern w pełni zdaje sobie sprawę, że to rolnik jest głównym ogniwem produkcji żywności, ale uważa, że nie można go pozostawić samego. 

- Świat potrzebuje wyższej efektywności rolnictwa i zrównoważonego podejścia do produkcji żywności, uwzględniającego poszanowanie środowiska – stwierdził Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer. Zwrócił też uwagę, że wzrost populacji, zmiany klimatyczne oraz kurczenie się zasobów ziemi uprawnej wymagają od rolnictwa nowego podejścia i innowacji: problemów jutra nie da się rozwiązać wczorajszymi metodami. Dlatego Bayer propaguje transformację cyfrową w rolnictwie, innowacje i rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję żywności.

Najnowsze technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę w optymalizacji wykorzystania nasion, środków ochrony roślin i produktów biologicznych. Od zreformowanego rolnictwa wymaga się zrównoważonych rozwiązań i technologii, umożliwiających rolnikom zwiększenie produkcji przy ograniczeniu nakładów. Innowacje są niezbędne, by wytwarzać zdrowszą, bezpieczniejszą żywność dla rosnącej populacji. Według szacunków, korzyści płynące z cyfryzacji rolnictwa mogą wynieść 330 mld USD do 2025 r., równocześnie dzięki rolnictwu cyfrowemu można osiągnąć zbiory wyższe o 25 proc. 

Huzar Activ Pro

Najszerzej na spotkaniu przedstawiono paletę środków ochrony roślin, w których dominowały herbicydy. Dariusz Szymański omówił ewolucję środka chwastobójczego Huzar Activ Pro. Przed laty wprowadzony na rynek Huzar 05 WG (jodosulfuron metylosodowy) był początkowo stosowany pojedynczo, następnie zarejestrowano go w mieszaninie zbiornikowej z herbicydem Esteron 600 EC (2,4-D). Uzyskane dobre efekty spowodowały rozpoczęcie produkcji fabrycznej mieszaniny Huzar Activ 387 OD, zawierającej obie substancje czynne.

Herbicyd ten wzbogacono o tienkarbazon metylu, w efekcie czego na rynek trafił uniwersalny preparat trójskładnikowy Huzar Activ Pro, zalecany do wiosennego stosowania w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie do fazy pierwszego kolanka. Skutecznie niszczy on miotłę zbożową i wiele uciążliwych chwastów dwuliściennych, np. fiołka polnego, chabra bławatka, jasnoty, rdesty, przetaczniki, w sumie ok. 50 gatunków. Zalecany jest w dawce 1 l/ha. 

Bandur 600 EC

Kolejnym zaprezentowanym przez Radosława Suchorzewskiego herbicydem był Bandur 600 EC. Jego składnikiem czynnym jest aklonifen, związek znany na świecie od wielu lat, który dopiero w ub.r. uzyskał rejestrację w Polsce. Preparat jest zalecany do odchwaszczania ziemniaków, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, cebuli, czosnku, grochu na suche nasiona, słonecznika, kminku, a także plantacji wierzby energetycznej oraz drzew iglastych w szkółkach. Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej i niektórych gatunków dwuliściennych w fazie od kiełkowania do fazy liścieni. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, ograniczając zachwaszczenie wtórne. W zależności od uprawy stosowany jest przedwschodowo w dawce 2,5-3 l/ha lub w dawkach dzielonych (przed- i powschodowo). Bandur 600 EC jest cennym uzupełnieniem po wycofaniu z rynku linuronu. 

Conviso One

Trzecia nowość to Conviso One zalecany do odchwaszczania buraków cukrowych. Jak poinformowała Dorota Muszyńska, w składzie posiada dwie substancje czynne do tej pory stosowane w kukurydzy. To fabryczna mieszanina foramsulfuronu i tienkarbazonu metylu, zwalczająca blekot pospolity, chwastnicę jednostronną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, marunę bezwonną, komosę białą, przytulię czepną, rdestówkę powojowatą, rdest ptasi i plamisty, tobołki polne, wiechlinę roczną oraz samosiewy rzepaku. Stosowanie środka jest nieco odmienne w stosunku do ogólnie przyjętej i stosowanej metody trzech dawek dzielonych. Ten nowy preparat jest zalecany w fazie 1-8 liści buraków cukrowych w dawce 1 l/ha. Preparat można również stosować w dwóch dawkach dzielonych po 0,5 l/ha, w odstępie 10-14 dni. Pierwszy zabieg należy wykonać w fazie 1-2 liścia właściwego, a kolejny do fazy ośmiu liści właściwych. W trakcie zabiegu chwasty powinny znajdować się w fazie nie starszej niż cztery liście właściwe. Dotyczy to przede wszystkim komosy białej, która w starszych fazach staje się odporna. Traci swój charakterystyczny pokrój, ale ciągle konkuruje z roślinami buraka cukrowego. Stąd termin zabiegu należy podporządkować fazie rozwojowej komosy białej.

Są to zalecenia rewolucjonizujące dotychczasową optymalną metodę stosowania dawek  dzielonych w trzech zabiegach. Jednak jest pewien warunek: Conviso One zalecany jest wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Nowa technologia Conviso Smart opracowana wspólnie przez firmy Bayer i KWS usprawni i ułatwi zwalczanie chwastów w burakach. Pomyślne badania przeszły odmiany Smart Gladiata, Smart Belmia i Smart Janinka (nie mają one nic wspólnego z GMO). 

Inne nowości

Podczas spotkania przedstawiciele firmy Bayer zwrócili też uwagę na fungicyd Emesto Silver 118 FS (penflufen + protiokonazol) służący  do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed lub w trakcie sadzenia w celu ograniczenia występowania rizoktoniozy ziemniaka oraz parcha srebrzystego ziemniaka.

Kolejnym omówionym środkiem był Sivanto prime 200 SL (flupyradifuron). To nowy insektycyd na europejskim rynku, który w Polsce pojawi się już w tym roku.

Zaprezentowano również nową odmianę kukurydzy. Katarzyna Gallewicz poinformowała, że w tym roku Dekalb wprowadza na rynek najnowszą odmianę DKC 3787, typu dent w segmencie średniopóźnym (FAO 270), przeznaczoną do uprawy na ziarno i bioetanol. Charakteryzuje się ona dobrym wigorem wiosennym oraz wysoką tolerancją na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Wytwarza średniowysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami, koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie wody i przyspiesza zbiór. Odmianę cechuje wysoka odporność na fuzariozę łodyg i kolb. Jest polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych w centralnej i południowej Polsce.

Adam Paradowski

Zdjęcia Krzysztofa Zacharuka można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat