Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w Polsce powinno być więcej gospodarstw ekologicznych?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Wiadomości z branży
BASF dla zrównoważonego rolnictwa 

Firma BASF rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań dla rolnictwa, a do 2028 r. wprowadzi na rynek innowacyjne produkty o przewidywanej wartości sprzedaży przekraczającej 6 mld euro. Oferta produktów obejmuje szerokie portofolio chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin, nasion, a także rozwiązań digital farming. 

W 2019 r. BASF wyda ok. 900 mln euro na badania i rozwój w zakresie rozwiązań dla rolnictwa. Przykładem innowacyjności są badania i rozwój produkcji soi, jednej z najważniejszych upraw, która odgrywa znaczącą rolę w globalnym łańcuchu dostaw żywności i pasz. Firma BASF opracowała innowacyjne rozwiązania dla producentów soi pozwalające na uzyskanie wysokiego plonu i jakości:

- nowe nasiona soi w połączeniu z platformą skoncentrowaną na danej odmianie LibertyLink GT27 umożliwiają rolnikom stosowanie herbicydu Liberty, glifosatu, który po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru będzie herbicydem o nowym sposobie działania, przeznaczonym do zwalczania chwastów po wschodach. Ta innowacyjna technologia będzie dostępna dla rolników pod marką BASF Credenz oraz markami licencjobiorców. Trafi na rynek w 2020 r.

- jako odpowiednie narzędzie do zwalczania chorób i szkodników firma oferuje zaprawę nicienio/grzybobójczą ILeVO. Obecnie jest to jedyny produkt na rynku USA, który zapewnia skuteczną ochronę przed syndromem nagłej śmierci (SDS) i nicieniami w strefie korzeniowej, wpływający na zdrowotność upraw i wyższy potencjał plonotwórczy. Oczekuje się następnej rejestracji ILeVO w Brazylii do 2020 r.

- nowy herbicyd Tirexor opracowany został specjalnie do zwalczania odpornych chwastów jedno- i dwuliściennych. BASF złożył dokumentację dotyczącą tego herbicydu w Australii i Ameryce Północnej w 2018 r. Po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru koncern ma zamiar wprowadzić na rynek pierwsze produkty oparte na herbicydzie Tirexor w Australii w 2020 r.

- firma BASF wspólnie z Mitsui Chemicals Agro Inc. opracowała Broflanilide. To silny i wszechstronny insektycyd o nowym sposobie działania. Wprowadzenie go na rynek planowane jest w 2020 r.

Zarządzanie odpornością agrofagów jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją rolnicy. Dzięki najnowocześniejszemu fungicydowi Revysol BASF zapewni rolnikom podstawowe narzędzie do zarządzania odpornością w wielu ważnych uprawach, w tym w zbożach, soi, kukurydzy, owocach i warzywach. Ta nowa substancja czynna ma znakomite właściwości biologiczne w wielu uprawach i elastyczność zastosowań. Po pierwszych rejestracjach w Kolumbii i Korei BASF przygotowuje się do dalszych wdrożeń. Po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru i uzyskaniu zezwoleń krajowych oczekuje się, że wprowadzenie na rynek produktów na bazie Revysolu do stosowania w ochronie zbóż nastąpi na przełomie 2019/2020 r.

BASF planuje również wprowadzenie nowej zaprawy opartej na Revysolu, sprzedawanej pod marką Relenya. Produkt ten będzie chronić nasiona i strefę korzeniową zbóż przed patogenami we wczesnej fazie rozwoju roślin. Wprowadzenie na rynek w USA przewidywane jest na 2021 r., po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru, a w następnej kolejności na rynki innych krajów.

Natomiast nowe rozwiązania Xarvio Digital Farming Solutions wspierają rolników za pomocą serwisów, takich jak Xarvio Field Manager i Xarvio Scouting, po to, by proces decyzyjny był łatwiejszy, a zasoby odpowiednio ulokowane. Jednym z najnowszych przykładów innowacyjnych produktów digital farming jest Xarvio Healthy Fields. Obecnie, w początkowej fazie, niniejszy pakiet usług umożliwi nie tylko realizację strategii ochrony upraw w terenie oraz ich wdrożenie przez autoryzowanego wykonawcę lub samego rolnika za pośrednictwem Xarvio Field Manager, ale także zagwarantuje skuteczność aplikacji w ochronie upraw.

Przedstawiciele BASF zapowiadają, że do 2028 r. wdrożą globalnie 30 projektów. Firma zamierza utrzymać poziom wydatków na rozszerzone i zintegrowane badania i rozwój w rolnictwie na tak samo wysokim poziomie, jak miało to miejsce w poprzednich latach. W 2018 r. BASF wydał 679 mln euro na badania i rozwój w dziale rozwiązań dla rolnictwa, co stanowi ok. 11 proc. wartości sprzedaży w tym segmencie. 

oprac. (Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat