Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Nowe nawozy Luveny

Polska firma Luvena SA poszerzyła swoją ofertę o dwa nowe nawozy wieloskładnikowe: Lubofos RS i Lubofos Universal.

Są to nawozy uniwersalne, polecane do nawożenia większości roślin uprawnych: zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych i trwałych użytków zielonych. Lubofos RS ze względu na zawartość boru oraz odpowiednio dobrane proporcje podstawowych składników NPK szczególnie polecany jest do stosowania w uprawach rzepaku.

Jedną z cech charakterystycznych nawozów Lubofos jest zawartość różnych form fosforu, co powoduje, że aniony fosforanowe są uwalniane z granuli stopniowo. Na początku wegetacji roślinom udostępniane są łatwo rozpuszczalne Ca(H2PO4)2 (takie jak w superfosfacie prostym), a w późniejszych stadiach rozwojowych trudniej rozpuszczalne fosforyty, o różnej budowie chemicznej. Do produkcji Lubofosów używane są fosforyty częściowo przereagowane, które są znacznie bardziej reaktywne niż typowe skały fosforonośne. Biorąc pod uwagę, że większość roślin uprawnych posiada dwie oddalone w czasie fazy krytyczne, stanowi to rekomendację do stosowania nawozów o umiarkowanej szybkości działania, jak Lubofos. Obecność zróżnicowanych form fosforu dostępnych w każdym stadium wzrostu rośliny skutkuje zwiększeniem wykorzystania azotu, a co za tym idzie wyższym plonem.

Reasumując, Lubofosy RS i Universal zawierają wszystkie składniki potrzebne roślinie do wzrostu, zarówno te pierwszoplanowe jak azot, fosfor i potas, drugoplanowe – siarkę, wapń i magnez, jak i mikroelementy – wszystko to w przystępnej cenie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat