Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Wiadomości z branży
Po przejęciu Proplanu przez Grupę Ciech

Nowe produkty, pozyskanie przez Ciech praw do atrakcyjnych substancji aktywnych, sprzedaż produkowanego w Nowej Sarzynie MCPA na rynku hiszpańskim, planowane wejście na rynki Ameryki Środkowej i Południowej oraz do nowych krajów Europy z coraz szerszą ofertą środków ochrony roślin – to główne efekty przejęcia przez Grupę Ciech hiszpańskiej firmy Proplan.

Dzięki temu Ciech jest dziś obecny ze swoją ofertą produktów agro w ponad 50 krajach świata. W rok po przejęciu zintegrowano działy rejestracji produktów Proplan i Ciech Sarzyna oraz przebudowano strukturę hiszpańskiej spółki. Wyznaczone zostały także nowe cele biznesowe, zgodne z przyjętą strategią grupy na lata 2019-21, zakładające poszerzanie portfolio produktowego oraz wzrost udziału sprzedaży środków ochrony roślin poza Polskę do ponad 40 proc.

Biznes agro Grupy Ciech opiera się na dwóch spółkach działających w segmencie środków ochrony roślin. Hiszpański Proplan prowadzi działania głównie na Półwyspie Iberyjskim oraz w Północnej Afryce, przede wszystkim w Algierii i Egipcie. Na macierzystych rynkach dostarcza rolnikom głównie insektycydy stosowane w uprawach owoców cytrusowych oraz herbicydy zbożowe. W przypadku rynku afrykańskiego są to głównie insektycydy. Ciech Sarzyna, oprócz swojego rynku macierzystego obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Środki ochrony roślin z zakładu w Nowej Sarzynie trafiają na ok. 40 rynków zagranicznych.

Grupa Ciech przejęła 100 proc. akcji Proplanu za 44,6 mln euro pod koniec lipca 2018 r. Proplan to dostawca generycznych środków ochrony roślin korzystający z outsourcingu w zakresie produkcji, dostawy surowców i logistyki. Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni koordynuje procesy z tym związane. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na pięciu kontynentach. Tylko w ub.r. Proplan poszerzył swój portfel o 18 nowych produktów.

Dzięki przejęciu Proplanu Ciech zyskał dostęp do dużych rynków zachodniej i południowej Europy, zwiększając tym samym przychody i zyski całego biznesu agro, co miało bezpośrednie przełożenie na wyniki grupy w 2018 r. Ważną korzyścią tej akwizycji jest również możliwość wymiany portfeli produktowych obu spółek na ich głównych rynkach. Ciech rozpoczął już projekty mające na celu zaoferowanie w Hiszpanii środków zawierających MCPA, substancję wykorzystywaną m.in. do ochrony zbóż i kukurydzy. Z kolei na polski rynek trafiły produkty z oferty Proplanu – m.in. Toscana. Duży potencjał rynkowy ma także dostęp do substancji aktywnej acetamipirid – insektycydu stosowanego w uprawach zbóż, warzyw i owoców.

Ważnym elementem połączenia potencjałów obu spółek była także integracja działów rejestracji – jednostek wprowadzających produkty na nowe rynki. Oznacza to duże oszczędności dla Ciech – przeprowadzenie rejestracji produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od trzech do pięciu lat, a przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami. Co więcej, przejęcie Proplanu umożliwiło Ciech zwiększenie udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży środków ochrony roślin. Wzrost ten pomoże firmie uodpornić się na zawirowania pogodowe w Polsce i ograniczy efekt sezonowości, naturalny w tym biznesie.

- Już dziś planujemy wejście na kolejne zagraniczne rynki – interesują nas zwłaszcza te kraje, w których popyt na środki ochrony roślin rośnie najszybciej. Przejęcie Proplanu jest dla nas bardzo ważnym elementem realizacji naszej strategii, zakładającej dywersyfikację obszarów działalności oraz wzrost zysków z wysokomarżowych biznesów pozasodowych – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech SA.

Według dostępnych analiz, rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie ok. 2 proc. rocznie w najbliższych 5-7 latach, osiągając w 2025 r. wartość ok. 65 mld USD. Szybciej będzie rósł rynek produktów generycznych (w tempie ok. 4 proc. rocznie), na którym działa Ciech Sarzyna i Proplan. W ich ofercie znajduje się obecnie ok. 50 produktów w Polsce oraz 24 w Hiszpanii. Na świecie Proplan ma ponad 220 rejestracji w 48 krajach – herbicydów, fungicydów, insektycydów, nawozów dolistnych, zapraw nasiennych i innych produktów uzupełniających.

Z kolei Ciech Sarzyna to największy polski producent środków ochrony roślin, obchodzący niedawno 80-lecie. Do najbardziej znanych polskim rolnikom znaków handlowych Ciech Sarzyna należy marka Chwastox (herbicydy). 

oprac. (Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat