Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Wiadomości z branży
Jak stosować dyrektywę azotanową - sympozjum w Słupsku

SPIC in Agriculture.eu, Akademia Pomorska w Słupsku oraz firmy Micromix Polska i Biostyma zapraszają do udziału w sympozjum naukowym, które odbędzie się 26 listopada w Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22b (sala nr 414). 

W czerwcu 2018 r. weszły w życie zasady dyrektywy azotanowej. Obowiązkiem przedsiębiorcy rolnego jest teraz stosowanie w gospodarstwie szeregu zasad narzuconych rozporządzeniem. Należy do nich prawidłowe wyliczenie dawki azotu wnoszonego z nawozami organicznymi i mineralnymi oraz ocena zawartości azotu mineralnego w glebie. Tymczasem w środowisku produkcyjnym nastąpiły dramatyczne zmiany, które wywierają ogromny wpływ na działania rolników oraz uzyskiwany przez nich efekt ekonomiczny. Producenci muszą sobie radzić z chronicznym niedoborem wody w glebie, brakiem lub niekorzystnym rozkładem opadów atmosferycznych, ekstremalnie wysokimi temperaturami podczas wegetacji, suszami w okresie siewów jesiennych i wiosennych.

Podczas konferencji omówione zostaną kluczowe aspekty wprowadzenia do praktyki rolniczej zasad dyrektywy azotanowej w warunkach deficytu wody oraz ekstremalnych temperatur powietrza, a także wyniki aplikacji polowych i doświadczeń PDO w Polsce w 2019. Specjaliści podadzą też praktyczne programy i recepty gotowe do zastosowania.

Spotkanie potrwa od 10.30 do 15.00


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat