Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Wiadomości z branży
Jak stosować dyrektywę azotanową – sympozjum w Poznaniu

SPIC in Agriculture.eu, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Micromix Polska i Biostyma zapraszają do udziału w sympozjum naukowym „Istotne aspekty integracji uprawy, nawożenia i ochrony roślin w świetle zmian w środowisku i otoczeniu rolnictwa”. 

Sympozjum odbędzie się 28 listopada w godz. 10.30 – 15.00 w Poznaniu, w hotelu IOR, ul. Władysława Węgorka 20, Sala B.

Program spotkania:

- Otwarcie sympozjum, prezentacja gości – prof. Marek Mrówczyński, IOR-PIB i dr Ryszard Bandurowski, SPIC

- Obraz Polski, Europy i świata – fakty, prawdy oczywiste – rolnictwo i jego otoczenie – raport Europejskiej Agencji Środowiska. Woda i zmiany klimatu w Polsce i ich realny wpływ na rolnictwo – dr Ryszard Bandurowski, SPIC

- Choroby roślin i znaczenie składników pokarmowych dla ich występowania – prof. Marek Korbas IOR-PIB w Poznaniu

- Obecne praktyki i nowe możliwości aplikacji azotu – połączone nawożenie doglebowe oraz dolistnie azotem w praktyce 2017/2018/2019, wyniki doświadczeń oraz aplikacji polowych, hybrydowy model nawożenia azotem – mgr inż. Tomasz Piotrowski, Micromix Polska

- Poprawa efektywności gospodarowania azotem w rolnictwie – obieg azotu w glebie, obieg azotu w roślinach (mechanizmy pobierania azotu w glebie oraz przez liście, optymalizacja i efektywność wykorzystania azotu). Zmiany w środowisku a nasze postępowanie w produkcji, co musimy zmienić, żeby produkowana żywności była zdrowsza. Dramatyczne wyniki badań naukowców w zakresie oceny jakości żywności – dr inż. Ryszard Bandurowski, SPIC

- Innowacyjne, światowe rozwiązanie pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu plonów w warunkach ograniczonej podaży mikro- i makroelementów, w tym azotu i siarki (doświadczenia brytyjskie, francuskie, niemieckie, ukraińskie, polskie) – mgr inż. Jarosław Wojciechowski, Biostyma

- Ośrodek Badawczo Rozwojowy Twardawa stosujący jako pierwszy w Polsce unikalne schematy aplikacyjne w praktyce – zredukowane ilości azotu w kluczowych uprawach (wyniki 2016/2017/2018 dla buraków cukrowych, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, kukurydzy i soi – trzy lata doświadczeń) – dr Ryszard Bandurowski, OBR Twardawa

- Perspektywa unijna 2020-30 – mgr inż. Mariola Piotrowska WODR Poznań

- Jak zasiać, żeby zminimalizować straty wilgoci w glebie. „Tempo” na nasze czasy – Piotr Osiński, Vaderstad

- Rola banku inwestycyjnego w obecnych czasach – mgr Adrian Smalec, BGŻ Paribas

- Nowy wymiar nowoczesnej firmy Micromix Polska (doświadczenia brytyjskie, francuskie, niemieckie, ukraińskie, polskie, doświadczenia PDO w Polsce 2019 – Karżniczka, Sulejów, Głubczyce) – mgr inż. Tomasz Piotrowski, Micromix Polska

- Szybka diagnostyka parametrów zbóż i rzepaku na polu – GrainSense Finlandia

- Krajowe Zrzeszanie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusz Młodecki

- dyskusja i wnioski, określenie dalszych działań na podstawie potrzeb producentów rolnych w obecnych warunkach gospodarowania. Panel dyskusyjny – dr inż. Ryszard Bandurowski i zaproszeni goście. 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do 25 listopada br. pod adresem mailowym: ewa.suszka@micromix.com.pl (z adnotacją: Poznań – potwierdzenie) lub telefonicznie: 61 611 39 72 z hasłem: cześć druga Sympozjum Poznań – potwierdzenie.


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat