Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro-Land

16 stycznia w Śmielinie (woj. kujawsko-pomorskie) rozpocznie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego misją będą opracowanie, doskonalenie, walidacja, wdrażanie i komercjalizacja innowacji dla rolnictwa.

Twórcą Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia jest firma Agro-Land Marek Różniak. Eksperci w laboratoriach ośrodka będą zajmować się badaniami w trzech obszarach: technologii strip-till, zabiegów nalistnych oraz poprawy żyzności gleby. Celem prac jest dostosowanie technologii i metod uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych i agrarnych.

Pierwszy obszar badań dotyczy doskonalenia pasowej uprawy roli z jednoczesnym nawożeniem przedsiewnym i siewem w technologii Mzuri Pro-Til, poprzez opracowanie innowacyjnych podzespołów roboczych maszyn, uwzględniających lokalne warunki siedliskowe i agrotechniczne. Już teraz maszyny Mzuri są dostępne w 27 krajach na trzech kontynentach. Ambicją centrum jest wprowadzanie na rynek najnowocześniejszych na świecie rozwiązań, łączących maksymalizację wydajności produkcji rolnej z ekologią, szczególnie w okresach suszy i szczególnie trudnych warunków pogodowych. Kolejne zagadnienie obejmie prace nad zwiększeniem wydajności roślin i poprawą jakości plonów poprzez opracowanie nowych oraz rozwój istniejących preparatów zmieniających właściwości wody do zabiegów agrochemicznych, nawozów dolistnych i biostymulatorów. Trzeci zakres prac obejmuje opracowanie składów i formuł mikrogranulatów nawozowych do uprawy roślin rolniczych i warzyw polowych, a następnie określenie efektów ich zastosowania. Twórcy centrum zakładają korzystne oddziaływanie komponowanych środków nie tylko na rośliny i ich plony, ale także na aktualną produktywność gleby oraz jej przyszły potencjał.

– Otwarcie Centrum jest ważnym przedsięwzięciem realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie ono miało istotny wpływ na rozwój środków, techniki i technologii stosowanych w produkcji rolniczej. Naszym celem jest stworzenie w ciągu trzech lat rozwiązań, które zrewolucjonizują branżę rolniczą. Już teraz nasi kontrahenci z różnych krajów Europy, Azji i Afryki czekają na nowe rozwiązania, uwzględniające lokalne warunki glebowe i klimatyczne – mówi Marek Różniak, twórca Centrum Badawczo-Rozwojowego.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat